Změny v účetnictví každoročně matou hlavu mnoha podnikatelům a představitelům obchodních společností. A tak je stále častější, že se obracejí na daňové poradce nebo externí firmy. Ač se může zdát, že je práce účetních nudná a stereotypní o značný přísun adrenalinu se jim starají stále nové změny v účetnictví. Navíc každoročně sestavované odhady jdou jen ztěžka dodržet, protože nežijeme ve světě, kde by byly ceny stálé. V reálu se mění mnoho proměnných a budoucnost je hodně nejistá, pak nesedí odhady a vznikají chyby. To vše je pak ještě komplikováno, právě neustálými změnami ve vedení účetnictví. 

Někdo by si mohl říct, že neustále změny v účetnictví a daňové evidenci jsou zaváděny, aby bylo více práce pro daňové poradce a účetní firmy.

Změny ve vedení účetnictví se nám starají o zaplněné knihovny, a to i v případě, že se o tuto problematiku zajímáme jen okrajově. V některých letech došlo k většímu množství výrazných změn, jindy zase jen k drobným úpravám. Vždyť dodnes se stane, že někdo použije výraz podvojné účetníctví (wiki) a daňové evidenci zase říká jednoduché účetnictví – ačkoli se od roku 2016 zase tento pojem v zákoně objevuje. I když tyto názvy neplatí již řadu let. Samozřejmě, že se jedná o úsměvnou změnu a když se s námi někdo baví, víme většinou, co se snaží říct. Jindy jsou tu však úpravy, které se tváří jako drobné, ale mohou nám pořádně zamotat hlavu. 

Podívejme se jen na pár změn z minulých let

Poměrně zmatečná byla kategorizace účetních jednotek, která byla zavedena od roku 2016. Kdy byly jednotky rozděleny do čtyř různých skupin. A právě zařazení do určité kategorie pak upravovalo jejich povinnosti. Zároveň došlo i ke kategorizaci konsolidačních skupin. Změnila se definice Subjektu veřejného zájmu a došlo také k dalším terminologickým a formulačním úpravám.

V roce 2017 pak došlo ke změnám zákonů v oblasti účetnictví třeba v oblasti příjmů z výroby elektřiny pro fotovaltaické elektrárny. Nejprve záleželo na jejím výkonu a od daně byly osvobozeny příjmy do 30.000 Kč za rok. Jenže hned po roce se zákon zase změnil a všechny příjmy se musí zdanit, pokud elektřina neslouží jen pro vlastní spotřebu. (To se vaší nabíjecí stanice naštěstí netýká.)

Od roku 2017 také není na výhry v hazardních hrách uplatňována srážková daň, ale jsou zdaňovány v daňovém přiznání. 

Neustále se také mluví o dalších úpravách v oblasti účtování DPH, které však nejsou ještě schváleny, a tak je nelze spolehlivě predikovat.

Ačkoli se jedná jen o pár drobných bodů můžeme mít při jejich neznalosti zaděláno na problém. Změny jsou však každoročně komplexnější a jejich studium a rychlá orientace v nich je stále náročnější. A zde je právě ten základní kámen, který vede lidi k tomu, že potřebují s daněmi pomoci. Mnohdy se jedná i o lidi, kteří nejsou podnikatelé, ale zaměstnanci a mají nízké příležitostné zisky, protože nevědí, co vlastně musí zdanit.

Dalším problémem účetních změn je pak faktor, že tyto změny přicházejí i několikrát ročně a nikdy nevíme, kdy budou opravdu schváleny nebo zůstanou v připomínkovém řízení.

Pak se opravdu jeví jako nejlepší svěřit své účetnictví nebo daňovou evidenci profesionálům, kteří si za své případné chyby ručí a případné tahanice s finančním úřadem vyřeší za vás. Samozřejmě je možné využívat i různé daňové a účetní programy, ale ani ty ne vždy včas pokryjí změny nebo je nepředloží uživateli jako srozumitelnou informaci.

Účetním a podnikatelům, kteří zpravovájí účetnictví nebo daňovou evidenci, tak nezbývá nic jiného než si každoročně upravit v hlavě stávající informace či navšítivit specializovaný kurt, který by jim mohl značně pomoci. Což zase obnáší finanční zátěž, a proto bychom jim měli popřát pevné nervy.

Jana Černíková

Back to Top