Podnikání je cesta, na kterou se v poslední době dává většina z nás. Je to totiž možnost, díky které můžeme v budoucnu dosáhnout časové i finanční svobody. Ovšem vybudovat společnost, která by nám pomohla žít život podle našich představ (bez práce a bez otáčení se na finance), to je vskutku dřina. Své o tom ví řada podnikatelů, kteří se v této sféře pohybují. Možná o cestě plné vytrvalosti a trpělivosti víte už i vy, kteří máte již nyní nějakou dobře prosperující společnost, na niž jste dostatečně pyšní. V tom případě jste o krok napřed. Já se o takovou společnost teprve zajímám a v blízké době ji chci založit. Jenže při vyhledávání potřebných informací, které se pojí hlavně se založením živnosti, jsem přišla ke zvláštnímu pojmu, a sice k „ready made společnosti“. Doposud jsem se s tímto pojmem nesetkala, a tak jsem začala pátrat.

Mí známí se s konceptem ready made společnosti setkali pouze z doslechu, tudíž mi nemohli říct nic, co jsem sama nevěděla. Po pátrání jsem přišla na to, že tento druh společnosti nám může pomoct značně ušetřit čas, který se samozřejmě pojí se zakládáním živnosti, protože si koupíte už hotovou, založenou společnost bez jakýchkoliv závazků a bez jakékoliv ekonomické historie. Rozjedete tedy své podnikání do pár hodin. Možná je právě toto důvod, proč se řada začínajících podnikatelů rozhodne pro tuto formu společnosti, ale je tato oblíbená novinka na podnikatelském trhu to pravé či nikoliv? 

Je nutné si uvědomit, že při jakémkoliv podnikání je nutné si opatřit správná oprávnění a v notářem podepsaných dokumentech musí být veškeré detaily ohledně předmětu podnikání pečlivě zaneseny. Pokud například chcete provozovat hospodu nebo máte v plánu působit v byznysu s alkoholem, nestačí vám pouze zajít na úřad, nahlásit jméno společnosti a obstarat si identifikační číslo. Musíte rovněž zažádat o koncesi a vyřizovat mnoho dalších úředních úkonů, které jsou časově náročné a mnohdy i značně vyčerpávající. 

V takové chvíli je vám čas ušetřený zakoupením ready made společnosti v podstatě k ničemu, protože ho stejně ztratíte při vyřizování zmíněných úkonů, takže bych tedy variantu zakoupení ready made společnosti rozhodně nevolila. Po přečtení mnoha článků, které pojednávaly právě o tomto způsobu začátku podnikání, bohužel musím k takovému závěru přejít. Podle mě je důležité si před každým podnikáním ujasnit, s čím do obchodu vlastně jdeme, jaký je náš plán, jaká je naše vize a jakým způsobem se budeme snažit dosáhnout našich cílů. Ať již chceme prodávat obaly pro iPhone nebo třeba poskytovat daňové poradenství. Pokud jsme schopni si tohle všechno zodpovědět, obrátila bych se na notáře a prošla s ním veškeré administrativní detaily ohledně našeho byznysu. Následný čas, který ztratíte čekáním na vyřešení veškerých úředních záležitostí a na zápis firmy do obchodního rejstříku můžete využít velmi efektivně například zařizováním dalších věcí souvisejících s budoucím byznysem. Pokud zatím nemáte dostatek zakázek, můžete si je v mezidobí sehnat. Pokud třeba k vykonávání vašeho byznysu potřebujete materiály nebo zboží, můžete si všechno objednat a mít to připravené ve chvíli, kdy budete legálně oprávněni k tomu, abyste začali váš byznys plnohodnotně provozovat. Proto je podle mě jednoznačně lepší variantou projít si klasickým procesem založení firmy (což pro vás může být mimo jiné i obohacující zkušenost, díky které poznáte, jakým způsobem vlastní celá ta úřednická mašinérie týkající se obchodních zákonů funguje, možná dokonce dostanete chuť se i začít víc zbývat jednotlivými paragrafy). 

Na druhou stranu chápu i ty, kteří se pro tuto variantu rozhodnou – většinou se jedná o podnikatele, kteří mají svůj byznys už rozjetý a v rámci rychlého jednání si zkrátka nemohou dovolit čekat na vytvoření nové firmy, která pro ně může být důležitá pro nejrůznější obchodní strategie (rozmělnění nákladů, optimalizace daňového základu atd.) Potom je možná nejlepší kontaktovat společnosti, které se tvorbou ready made firem zabývají a koupit tak firmu přímo od ní, než ztrácet tři týdny čekáním na vyřízení veškerého otravného papírování.

Docela zajímavé informace k historickému vývoji obchodů s ready made společnostmi na českém trhu můžete najít v tomto článku, kde jsem se dočetla opravdu to nejzákladnější o tomto pojmu. Zmiňovaný historický vývoj mě opravdu zaujal.

Abych to tak shrnula – myslím si, že pro byznys jako takový a zjednodušení administrativních procesů může být zakoupení ready made společnosti výhodnou volbou, nicméně v případě, že se nový podnikatel rozhodne vytvořit si firmu za účelem provozování své obchodní činnosti, je podle mě lepší si raději celým procesem projít a v mezičase se ujistit, že mám všechny náležitosti potřebné k vykonávání činnosti pečlivě připravené. 

Jana Černíková

Back to Top