Každý investor chce mít dluhopis ve svém portfoliu. Proč? Tyto cenné listiny jsou bezpečné, jednoduché a ziskové. Výnos z dluhopisu znamená rozumné zhodnocení úspor. Navíc chrání naše investiční portfolio v případě, že by jiná investice nevyšla.

Tři důvody, proč jsou dluhopisy oblíbené

Dluhopisy se staly oblíbeným nástrojem firem k získání peníze na jejich projekty. Stále více podniků emituje další a další dluhopisy a  stále více přibývá  lidí, kteří se rozhodnou je koupit. Dluhopisy totiž mají na první pohled řadu výhod.

  1.   Jsou jednoduché a přehledné. Proto je využívají začínající investoři, kteří nemají tolik zkušeností a často ani tak velký kapitál k investování.
  2.   Navíc patří k těm jistějším formám investic. Jejich výnos je často garantovaný a daný předem. Víme proto přesně, jak velkou  částku ze zakoupeného dluhopisu dostaneme.
  3.   Nejsou tak drahé, jako například akcie nebo nemovitosti. To jsou sice další oblíbené varianty investování, ale na rozdíl od dluhopisů už s sebou nesou jisté nevýhody. Předně jsou to oba nástroje dlouholetého investování, kdežto splatnost dluhopisů bývá kratší a přesně daná.

Výnos z dluhopisu ovlivňuje úrok i míra rizika

Výnos z dluhopisu znamená částku, kterou nám vydavatel listiny pravidelně zaplatí za to, že jsme mu jeho zakoupením půjčili peníze.Výše výnosu závisí na tom, jaký typ  tohoto cenného papíru  si pořídíme.

V první řadě dělíme dluhopisy podle emitenta. Tady rozlišujeme státní a firemní dluhopisy. Státní dluhopisy jsou bezpečnější, ale prakticky nevydělávají. Ty korporátní s sebou přinášejí lepší výnosy, ale i vyšší míru rizika. Je totiž pravděpodobnější, že se do insolvence dostane spíše soukromá firma než stát.

K takto černému scénáři ale nemusí nikdy dojít. Stačí si ověřit, zda  je společnost jištěná dostatečným majetkem. Navíc  máme jako věřitelé přednost při splácení pohledávek.

O skutečné výši výnosu nám napoví  forma úročení. Pokud koupíme dluhopis s pevným úrokem (co je to úrok se můžete dočíst zde), víme hned od začátku, kdy a kolik nám firma za obligaci zaplatí. Většinou jde o určité procento z nominální hodnoty dluhopisu, vyplacené jednou ročně.

Existují ale i dluhopisy s pohyblivým úrokem, který se mění podle úrokových sazeb na trhu. Stejně tak se může výše výnosu odpočítávat podle určitého indexu (například podle cen komodit nebo mezd).

Aby nedocházelo ke znevýhodnění dluhopisu inflací, můžeme si pořídit takový, jehož úrok roste spolu s inflací. Emitent se v tomto případě zavazuje, že úroky bude vyplácet podle výše celkové inflace.

Riziko dluhopisů je přijatelné

Korporátní dluhopisy lákají kupce především proto, že nabízejí zajímavý a stálý výnos a malé riziko. Akcie sice slibují vyšší výnosy, nicméně mnohem více také podléhají volatilitě trhu. Může tak dojít i k jejich  výraznějšímu propadu.

Navíc ve chvíli, kdy akcie zdražují, můžeme nakoupit cenově dostupné dluhopisy s vyšším výnosem než u akcií. A je tu ještě jedna výhoda. V případě bankrotu firmy nedostane akcionář nic. Naopak věřitel je na prvním místě při splácení závazků.

Základní pravidlo investora

Nejlepší samozřejmě je svoje portfolio diverzifikovat. Znamená to investovat do různých aktiv, ať už jde o dluhopisy, akcie, nemovitosti, zlato nebo další komodity. Takto rozložený kapitál a výnosy z něj nám pokryjí případné ztráty, pokud by jedna investice nevyšla.

Vybrat správný dluhopis nám může pomoci i náš finanční poradce. Jednoduše ho pak koupíme online přímo u emitenta, se kterým podepisujeme smlouvu. A poté už  peníze plynou  na účet. 

Už jste někdy investovali? Do čeho?

Jana Černíková

Back to Top