Vývoj společnosti a změna reálií se odrážejí v jazykovém vyjadřování. Neotřele míněným pojmenováním, které je dnes už neinvenční novinářskou automatizací, je spojení “provětrat silikony”. Autor tím chtěl říci, že veřejně známá osoba ženského pohlaví se rozhodla vyjít si do společnosti. Slovo provětrat má naznačit, že šaty zvolené pro tuto příležitost měly nepřehlédnutelný výstřih. Nebo snad bylo skutečným důvodem ukázat světu silikonová prsa? Může být, celebrity jsou různého ražení, ale daleko pravděpodobněji pochází tato představa z hlavy a pera dotyčného novináře. Proč si myslí, že přitáhne pozornost potenciálního čtenáře právě takovým titulkem?

 

Když provětrat, tak všem na očích

Pokud výše uvedené spojení zadáme do vyhledávače, jednak usvědčíme autory článků (přiznejme že často bulvárních) z opisování, jednak zjistíme, že se silikonovými kráskami se tu asi roztrhl pytel. Při obligátním provětrávání mohou být dnes přistiženy cvičitelka Hanka Kynychová, miss Karolína Kokešová nebo německá modelka Micaela Schaefer, zítra vyhledávače umístí na přední místa jiná jména. Co je důležité, někdo takový se zcela jistě objeví každý den. A čtenářky i čtenáře to stále táhne. Neodbytně se dere ven myšlenka, zda to není proto, že se chtějí pokochat něčím, po čem touží, ale z různých důvodů své sny nenaplní.

 

Kdo je silikonová kráska

Silikonová kráska je především další neologismus neboli novotvar – pojmenovává nové skutečnosti, které postupně zakotvilo v jazyce a stalo se běžnou součástí slovní zásoby. Nazývá se tak žena, která se rozhodla podtrhnout svou krásu mimo jiné zvětšením a úpravou poprsí. Pokud se slovo dostane do fáze spontánního užívání většinou mluvčích, je to důkazem, že známý a v povědomí rozšířený je i jev, který slovo označuje. Z uvedených argumentů logicky vyplývá závěr, že mít silikonová prsa je dnes normální nekuriózní záležitost.vnímaná neutrálně bez vedlejších konotací. Silikonová kráska nejenže není nadávka, ale nemá v sobě ani nádech pejorativnosti.

 

Dokonalost ze říše z scifi

Realizovaná úprava prsou je výrazem lidské touhy po dokonalosti, která provází lidstvo od nepaměti. Vznešené antické sochy, jež pak kopírovala renesance a klasicismus, byly vytvářeny podle pevných měřítek, aby výsledné proporce daly dohromady božskou harmonii. Živá lidská těla – nešlo zde samozřejmě pouze o ženská prsa – se staří Řekové snažili zkrášlovat sportem a zdravým životním stylem, ke kterému byli budoucí občané vedeni už od dětského věku. Navzdory všem snahám se výsledky dostavovaly jen částečně a na omezenou dobu – genetika, stáří a mateřství vykonaly své. Teprve moderní medicína a především rozvoj plastické chirurgie umožnily druhu homo sapiens sapiens přetavit ideál v realitu. V tomto ohledu je silikon jako materiál nedocenitelný. Když bude lidstvo chtít, může se vizáží podobat unifikovanému světu dokonalých lidských robotů nebo lidí z budoucnosti známých ze scifi literatury a filmů. Narozdíl od nich ale zůstane zachována individualita a jedinečnost každého jednotlivce, moderní doba respektuje důstojnost každého člověka.

 

Lidem na vzhledu záleží

Ve výčtu všech rozdílů mezi lidmi a zvířaty se uvádí smysl pro humor a absence jazyka. Jak moc si zvířata uvědomují sebe sama, nevíme, ale rozhodně je jim jedno, jak vypadají. Péče o zevnějšek byla člověku vštípena postupně s rozvojem civilizace. Můžeme se ošívat a argumentovat, že jsou důležitější věci, ale sebe sama nikdo dlouho zapírat nevydrží, koledoval by si o závažné psychické onemocnění. To je také důvod, proč lidé dávno vzali silikonové krásky na milost.

Kolik celebrit se silikonovým poprsím znáte? Myslíte, že se někdo snaží silikonová prsa tajit? Doporučili byste někomu ze svého okolí podstoupit zvětšení prsou?

Jana Černíková

Back to Top