Při příležitosti devátého ročníku mezinárodní soutěže Bienále kresby Plzeň 2014, proběhlo v Plzni ve dnech 1. – 4. 7. 2014 zasedání odborné poroty. Stejně jako tomu bylo i v předchozích ročnících, i letošní bienále mělo hojnou účast a výtvarníci posílali svá díla z celého světa. Sedmičlenná mezinárodní porota (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Německo, Portugalsko) zasedala pod vedením zvoleného předsedy Pavla Krále, prezidenta IAA – EUROPE, předsedy Slovenské výtvarné únie. Porota vybírala kresby pro výstavu a rozhodovala o Grand Prix. Nejlepší kresby nominovala na short list –certifikát nejvyšší kvality. Celkově se Bienále 2014 zúčastnilo 461 umělců ze 44 zemí celého světa, kteří porotě předložili 1669 prací. Největší zájem měli pochopitelně tvůrci z evropských zemí, avšak tradičně jsou zastoupeni umělci i z ostatních zemí jako např. z USA, Kanady, Argentiny, Austrálie, Taiwanu, Japonska či Spojených Arabských Emirátů.  Po velice náročném a pečlivém výběru bylo vybráno 153 kreseb od 129 autorů ze 32 zemí. Tato díla budou moci návštěvníci shlédnout od 8. 10. do 16.11. 2014 v Plzni v Galerii města Plzně a Galerii J.Trnky.

Závěrem nutno zdůraznit, že Mezinárodní bienále kresby Plzeň je celosvětově ojedinělou aktivitou, jenž si za dobu svého trvání vydobylo výrazné postavení nejen v Plzni a České republice, ale i ve světě. Tradičně bude hlavní výstava obohacena řadou zajímavých programů.

Jana Černíková

Back to Top