V termínu 27 – 29. 11. 2013 se v Plzni uskutečnilo jednání expertní skupiny pro přípravu programu Bienále kresby Plzeň 2014, 2015.
Jednání se konalo v jednací místnosti Plzně 2015.

Projednána byla tato témata:
Prezentace programu EHMK 2015 a příprava spolupráce Bienále – Plzeň 2015

Příprava 9. Mezinárodního bienále kresby Plzeň 2014
–    jednání o spolupráci a udělení cen 2014
–    návrh členů mezinárodní poroty 2014

Projednání plánu na rok 2015, výstava a konference
–    návrhy témat na mezinárodní konferenci, stanovení termínu konference
–    příprava organizace konference a diskuse na doporučení osobností, které by mohly přednést referát na zvolené téma

Součástí programu byla prohlídka prostor plzeňské Papírny, jakožto možným prostorem pro připravované akce.

Další den začal jednáním s Doc. Ak. Mal. Josefem Mišterou na FUD a prohlídka prostor a učeben. Zde byla projednaná spolupráce s FUD při přípravách programu na rok 2015.
V odpoledních hodinách byli členové expertní skupiny představeni řediteli organizace Plzeň 2015 panu Jiřímu Suchánkovi. Jednání skončilo shrnutím všech projednaných témat a nápadů. V dubnu 2014 proběhne v Plzni další setkání expertů, kdy budou dojednané konkrétní návrhy programu 2015.

Jana Černíková

Back to Top