Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2015

Program symposia 2012

Aktuální program zde.

4.10. 2012 – Západočeské muzeum, přednáškový sál

 9.00   –   9.30
prezentace

9.30   –   9.45

slavnostní zahájení symposia – zástupci Města Plzně, Plzeňského kraje
a Plzeň 2015

9.45 – 10.00
úvodní referát  

Ak .Mal. Pavol Král, prezident IAA – EUROPE

10.00 – 10.25
1. přednáškový blok

Dr. Werner Schaub, Německo

10.25 – 10.45 

Serghei Litvin, Francie

10.45 – 11.10   
přestávka

11.10 – 12.15
2. přednáškový blok

Ak. Mal. Pavol Král, Slovensko                                                                

Ak. Mal. A. Butak , Maďarsko

Bc. A. Milan Kohout, USA,ČR

12.15 – 12.30   
diskuse

12.30 – 13.30  
oběd

13.55 – 14.15 
3. přednáškový blok –

Prof. Pawel Frackiewicz, Polsko

14.15 –  14.30

Mgr. Dana Doricová, Slovensko

14.30 –  14.45

Doc. Dr. J. Doubravová, ČR

14.45 – 15.05

MA. Richard Drury, ČR- GB

15.05 – 15.20

Mgr. Zdena Bílková, ČR

15.20 – 15.45   
přestávka

15.40 – 16.40    
4. přednáškový blok

ZČU, Ústav umění a designu

Prof.Ak.mal. Boris Jirků

16.40 –  17.00   
diskuse, závěr

18.00   
Vernisáž výstavy Figurama, Centrum Avalon, Plzeň

Copyright © 2012 | Bienále Plzeň