Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2015

Symposium 2010

Oborové sympozium Plzeň prostor / nejen/ pro kresbu

 
Termín: 7. října 2010 (9:00 – 16:30)

Místo konání: Západočeské muzeum v Plzni

Jazyk: čeština, angličtina (simultánní tlumočení)
 

I v letošním roce se v rámci Bienále kresby Plzeň koná oborové sympozium, letos pod

názvem Plzeň prostor / nejen/ pro kresbu. Uskuteční se 7. října 2010 v Západočeském

muzeu v Plzni ve spolupráci s Ústavem umění a designu.

Zatímco Bienále kresby představuje mnohotvárnost evropského umění, symposium se bude

zabývat podmínkami, za nichž umění vzniká a jak je v tvůrčím procesu rozmanitost tvoření

naplňována a podporována. Bude se zabývat i otázkou, do jaké míry se odráží v tvorbě

současná globální ekonomická krize, tedy rozdílná sociální situace evropských zemí.

 
Sympozium osvětlí zejména tyto aspekty:

 
1) současná evropská kresba,

 
2) postavení výtvarného umělce a umění z evropského pohledy v podmínkách 21. století,

 
3) česká kresba ve sbírkách galerií,

 
4) kresba a soudobý technický pokrok.

 
K těmto tématům budou přednášet odborní referenti z různých zemí a institucí.

 
V případě zájmu o účast na sympoziu nás kontaktujte na servis@bienale-plzen.cz.
Vzhledem k omezené kapacitě sálu je registrace účastníku nutná.
 

Vložil: Michal Darebný | Datum: 11. 9. 2010 Pokračování článku ›

Fotografie

Copyright © 2012 | Bienále Plzeň