Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2015

Putovní výstavy 2007-2008

Nejlepší kolekce Bienále kresby Plzeň 2006, Tonsberg Vestforld Kunstnersenter, Norsko

Série putovních výstav Nejlepší kolekce Bienále kresby Plzeň 2006 zakončila svoji úspěšnou prezentaci v norském Tonsbergu. Výstava byla zahájena vernisáží dne 26.4. v galerii Vestforld Kunstnersenter. Uskutečnila se ve spolupráci s Vestfold regionem a Plzeňským krajem. Bylo zde představeno 21 výtvarníků s 23 kresbami. Bienále se zde setkalo s mimořádným ohlasem laické i odborné veřejnosti a velkým zájmem nejen o projekt jako takový, ale i omísto jeho konání – město Plzeň a celý Plzeňský kraj. Tím je Bienále opět prezentovalo jako město a region s aktivním přístupem k významným kulturním projektům.

Zahájení:

  • Kristin Røed, výkonná ředitelka Vestfoldského kulturního centra
  • Leif O. Halse, předseda rady pro kulturu a zdravotnictví, Vestfold fylkeskommune
  • Gabriela Darebná, výkonná ředitelka Mezinárodního bienále kresby Plzeň
  • Vladimír Líbal, vedoucí oddělení kultury, Plzeňský kraj
  • Inger M. Paulsen, oddělení kultury a zdravotnictví, Vestfoldský krajský výbor
  • Terje Kaldager

Doprovodné fotografie z vernisáže

Doprovodné fotografie z výstavy

Vložil: Michal Darebný | Datum: 24. 5. 2008 Pokračování článku ›

Výstava v Lyonu

Termín: 2. 4. 2008 – 26. 4. 2008

Výstavu pořádala Česko- francouzská asociace Slavitchek se sídlem v Lyonu. Cílem projektu putovních výstav je prezentace plzeňského kraje, Města Plzně a Bienále kresby Plzeň. Záměrem projektu je navázání spolupráce a vzájemné výměny s uměleckými institucemi a umělci z Evropy i ostatních zemí a pozvání umělců na další ročníky soutěže Bienále kresby Plzeň.

Zahájení výstavy 2. 4. 2008 v galerii MAPRA 25 kreseb (2. 4. – 12. 4. 2008)

Úvodní slovo pronesl prezident MAPRA Alain Lovato a prezident Associace Damien Tronel, Gabriela Darebná zastupovala Bienále.

3. 4. 2008 zahájení v galerii nadace Bullukian 15 kreseb, 3. 4. – 26.4. 2008

Úvodní slovo pronesl prezident nadace Bullukian Jean-Pierre Claveranne a D. Tronel, G. Darebná

Zahájení výstavy V Goethe institutu 15. 4. 2008 – výstava byla ukončena 26. 4. 2008

Doprovodné programy spojené s výstavou

  • přednáška o současné situaci kresby v souvislosti s vývojem člověka
  • koncert v Goethe institutu

Doprovodné fotografie – vernisáž v galerii nadace Bullukian

Doprovodné fotografie – výstava v galerii nadace Bullukian

Doprovodné fotografie – vernisáž v galerii Mapra

Doprovodné fotografie – výstava v galerii Mapra

Vložil: Michal Darebný | Datum: 26. 4. 2008 Pokračování článku ›

Nejlepší kolekce Bienále kresby Plzeň 2006, galerie Sala Mansú, Bergamo, Itálie

Putovní výstava – Nejlepší kolekce Bienále kresby Plzeň 2006 byla zahájena dne 8. 2. 2008 v galerii Sala Mansú italském Bergamu a ukončena 9. 3. 2008.

Díky aktivní spolupráci partnerských regionů – Plzeňského kraje a Provincie Bergamo, byla připravena prezentace 38 výtvarníků se 63 kresbami. V kolekci jsou zastoupeny vítězné práce z ročníku 2006 a kresby, které získaly od mezinárodní poroty ocenění nejvyšší kvality /short list/. Výstavu zahájila Tecla Rondi, radní pro kulturu Provincie Bergamo. Úvodní slovo k výstavě pronesla Gabriela Darebná, výkonná ředitelka Bienále a o významu kresby promluvil profesor Norris, odborný proradce Provincie Bergamo pro oblast umění.

Záměrem našeho úsilí je seznámit výtvarníky s jedinečným projektem, pozvat zájemce na výstavu do Plzně. Výstava je dobrým prostředníkem i k prohloubení vzájemných partnerských vztahů v oblasti kultury i cestovního ruchu.

Děkujeme partnerům výstavy:

  • Plzeňský kraj
  • Provincia di Bergamo

Doprovodné fotografie z vernisáže

Doprovodné fotografie z výstavy

Vložil: Michal Darebný | Datum: 9. 3. 2008 Pokračování článku ›

Museen der Stadt Regensburg, Stätische Galerie „Leerer Beutel“

Termín: 5. 7. 2007 – 9. 9. 2007

Město Regensburg je partnerem Plzně a Oberpfalz region je partnerem Plzeňského kraje. V rámci této spolupráce bylo Bienále vysláno reprezentovat město i kraj rozsáhlou výstavou v Galerii Leerer Beutel, která se nachází v historickém centru Regensburgu a je často navštěvovaným kulturním centrem.

Prezentováno bylo 120 kreseb. Výstavu finančně podpořili Plzeňský kraj a město Plzeň.
Zahájení se ujali: Mgr. Martin Baxa, radní pro kulturu a památkovou péči Plzeňského kraje JUDr. Marcela Krejsová, náměstkyně primátora města Plzně, Klemens Unger,radní pro kulturu města Regenburg, Herbert Sneidler, kurátor galerie Leerer Beutel, Ak. mal. Jaroslav Zapletal prezident Bienále

Doprovodné fotografie

Vložil: Michal Darebný | Datum: 9. 10. 2007 Pokračování článku ›

Plzeň to Pilsen, John David Mooney Foundation, Chicago, Illinois, USA

Termín: 19. 4. 2007 – 30. 5. 2007

Nadace John David Mooney je partnerem Bienále od roku 2004. Díky podpoře Města Plzně jsme mohli přijmout pozvání a realizovat na jaře 2007 rozsáhlou výstavu v Chicagu.

Vystaveno bylo 120 kreseb od 67 výtvarníků kolekce byla doplněna o práce 4 výtvarníků z USA, kteří se zúčastnili soutěže Bienále 2004 a 2006.

Výstava byla uskutečněna ve spolupráci s Generálním konsulátem České republiky v Chicagu. Zahájení výstavy se ujal generální konsul Marek Skolil, velkou poctou byl projev prezidenta Nadace JDM Foundation p. Havla, který byl výstavou nadšen. K výstavě a dále promluvili: John David Mooney, Barbara Johnes a Gabriela Hájková

Fotografie ze zahájení výstavy

Doprovodné fotografie

Vložil: Michal Darebný | Datum: 30. 5. 2007 Pokračování článku ›

Centrum Bavaria Bohemia, Schönsee

Termín: 29. 3. 2007 – 30. 4. 2007

Výstava byla součástí prezentace Plzeňského kraje v Kulturním centru Bavaria Bohemia, které slavilo první výročí svého otevření. Z kolekce nejlepších zde bylo vystaveno 27 kreseb.

Výstavu osobně zahájili: Hans Eibauer, Starosta města Schönsee, Mgr. Martin Baxa,radní pro kulturu a památkovou péči Plzeňského kraje a Ak. mal. Jaroslav Zapletal, prezident Bienále. Výstavu finančně podpořili Plzeňský kraj a město Plzeň

Doprovodné fotografie

Vložil: Michal Darebný | Datum: 30. 4. 2007 Pokračování článku ›

Birmingham International Center, Magic City Art Connection

Termín: 25. 4. 2007 – 28. 4. 2007

Město Birmingham je partnerem města Plzně od roku 2005. Místní mezinárodní kulturní centrum se každý rok zaměřuje na jednu partnerskou zemi. Letos bylo zaostřeno na Českou republiku, při té příležitosti bylo Bienále pozváno společně s Divadlem Alfa Plzeň k reprezentaci města Plzně a České republiky na 25. Festivalu Magic City Art Connection, který se koná každý rok na jaře. Kolekce Bienále byla sestavena z 18 kreseb českých výtvarníků a byla především pozváním na Bienále 2008.

Doprovodné fotografie

Vložil: Michal Darebný | Datum: 28. 4. 2007 Pokračování článku ›

České dny v Limoges, Francie

Termín: 24. 11. 2006 – 1. 12. 2006

Limoges je partnerské město Plzně a každé dva roky se v Limoges koná festival vybraných projektů z plzeňské kultury. Bienále vystavilo 61 kreseb v Museu umění.

Výstavu zahájil: primátor města Plzně Pavel Rödl, Marcela Krejsová, a představitelé města Limoges.

Doprovodné fotografie

Vložil: Michal Darebný | Datum: 1. 12. 2006 Pokračování článku ›

Copyright © 2012 | Bienále Plzeň