Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2015

Putovní výstavy 2005-2006

Výstava v Českém centru Brusel

Termín: 30. 3. 2006 – 21. 4. 2006

Tisková zpráva, České centrum Brusel, 20. 3. 2006

České centrum Vás zve na vernisáž výstavy IV. mezinárodní Bienále kresby Plzeň 2004, která se uskuteční ve čtvrtek 30. března 2006 od 19h30 v prostorách Českého centra. Vernisáž bude zahájena prezentací Bienále kresby Plzeň za účasti výkonné ředitelky Gabriely Hájkové. Výstava potrvá do 17. dubna 2006.

Mezinárodní Bienále kresby Plzeň se v Plzni, České republice i střední Evropě stalo tradicí. Pořádá se v Plzni každý sudý rok. Vzniklo v roce 1996 z iniciativy Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti. První ročník byl vypsán pro výtvarníky – České republiky. Druhý ročník v roce 1998 byl rozšířen o účast výtvarníků ze středoevropských zemí a to dalo podnět k uspořádání bienále evropského v roce 2004, které bylo otevřeno autorům z celé Evropy.

Výstava je propagací Bienále a kreseb samotných, ale také vytváří komunikační mosty mezi výtvarníky a organizacemi a dochází k vzájemné výměně zajímavých projektů, zkušeností a inspirací .

Více informací:
ČESKÉ CENTRUM BRUSEL
tel.: +32 2 641 894 446

Doprovodné fotografie

Vložil: Michal Darebný | Datum: 21. 4. 2006 Pokračování článku ›

Putovní výstava v Bergamu – partnerský region Plzeňského kraje

Výstava v Bergamu Sala Manzu
Termín: 11. 1. 2006 – 30. 1. 2006

Výstava z plzeňského bienále kresby slaví úspěch v Itálii

Výstava z IV. Mezinárodního plzeňského bienále kresby se koná v nové výstavní síni severoitalské provincie Bergamo Sala Manzu a představuje představuje výběr více než 50 nejlepších kreseb autorů z mnoha zemí. Vernisáž výstavy proběhla 11. ledna za přítomnosti delegace Plzeňského kraje. Slavnostní projev přednesl prezident provincie Bergamo Valerio Bettoni, který ocenil, že spolupráce a partnerství mezi Plzeňským krajem a Bergamem, trvající více jak 4 roky, přináší další konkrétní výsledek. Vedoucí plzeňské delegace, radní pro kulturu Mgr. Martin Baxa, pozdravil přítomné jménem Plzeňského kraje, a ocenil přínos kultury pro vzájemné poznávání evropských regionů.

Radní pro kulturu bergamského kraje paní Tecla Rondi nabídla české straně další možnosti spolupráce v oblasti výtvarné kultury. Spolupráce bude pokračovat i na dalším bienále, o nějž projevila zájem řada místních výtvarníků. Například se podařilo pro další ročník plzeňského bienále získat do poroty ředitelku galerie Academia di Carrara.

Výstava, jejíhož zahájení se účastnily významné osobnosti politického, kulturního a uměleckého života, četní představitelé bergamské výtvarné obce, mezi nimiž byl i v Plzni na bienále oceněný bergamský malíř Mauritio Bonfanti, potrvá do 30. ledna.

Autor: Alena Šatrová

Fotografie z Vernisáže

Doprovodné fotografie

Vložil: Michal Darebný | Datum: 30. 1. 2006 Pokračování článku ›

Výstava v Galeria Körmendi Csák v Šopronu v Maďarsku

Vernisáž 30. 5. 2005 – 30. 5. 2005

Doprovodné fotografie

Vložil: Michal Darebný | Datum: 30. 5. 2005 Pokračování článku ›

České centrum Varšava

Termín: 30. 3. 2005 – 22. 4. 2005

Doprovodné fotografie

Vložil: Michal Darebný | Datum: 22. 4. 2005 Pokračování článku ›

Copyright © 2012 | Bienále Plzeň