Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2015

Aktuality

Bienále kresby Plzeň nabídne přehlídku prací, které byly vybrány mezinárodní odbornou porotou při příležitosti devátého ročníku mezinárodního bienále kresby Plzeň 2014.
Tuto unikátní kolekci mohou návštěvníci shlédnout od 8. 10. do 16.11. 2014 v Plzni v Galerii města Plzně a Galerii J.Trnky.
Sedmičlenná mezinárodní porota zasedala v Plzni ve dnech 1. – 4. 7. 2014. Porota vybírala kresby pro výstavu a rozhodovala o Grand Prix. Nejlepší kresby nominovala na short list –certifikát nejvyšší kvality. Celkově se Bienále 2014 zúčastnilo 461 umělců ze 44 zemí celého světa, kteří porotě předložili 1669 prací. Po velice náročném a pečlivém výběru bylo vybráno 153 kreseb od 129 autorů ze 32 zemí. Celkem bylo uděleno 10 cen a 23 short listů. Tradičně bude hlavní výstava obohacena řadou zajímavých doprovodných programů.

Vložil: Michal Darebný | Datum: 24. 8. 2014 Pokračování článku ›

Zasedání mezinárodní poroty

Při příležitosti devátého ročníku mezinárodní soutěže Bienále kresby Plzeň 2014, proběhlo v Plzni ve dnech 1. – 4. 7. 2014 zasedání odborné poroty. Stejně jako tomu bylo i v předchozích ročnících, i letošní bienále mělo hojnou účast a výtvarníci posílali svá díla z celého světa. Sedmičlenná mezinárodní porota (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Německo, Portugalsko) zasedala pod vedením zvoleného předsedy Pavla Krále, prezidenta IAA – EUROPE, předsedy Slovenské výtvarné únie. Porota vybírala kresby pro výstavu a rozhodovala o Grand Prix. Nejlepší kresby nominovala na short list –certifikát nejvyšší kvality. Celkově se Bienále 2014 zúčastnilo 461 umělců ze 44 zemí celého světa, kteří porotě předložili 1669 prací. Největší zájem měli pochopitelně tvůrci z evropských zemí, avšak tradičně jsou zastoupeni umělci i z ostatních zemí jako např. z USA, Kanady, Argentiny, Austrálie, Taiwanu, Japonska či Spojených Arabských Emirátů.  Po velice náročném a pečlivém výběru bylo vybráno 153 kreseb od 129 autorů ze 32 zemí. Tato díla budou moci návštěvníci shlédnout od 8. 10. do 16.11. 2014 v Plzni v Galerii města Plzně a Galerii J.Trnky.

Závěrem nutno zdůraznit, že Mezinárodní bienále kresby Plzeň je celosvětově ojedinělou aktivitou, jenž si za dobu svého trvání vydobylo výrazné postavení nejen v Plzni a České republice, ale i ve světě. Tradičně bude hlavní výstava obohacena řadou zajímavých programů.

Vložil: Michal Darebný | Datum: 24. 7. 2014 Pokračování článku ›

Bienále kresby Plzeň 2014 uzavírá příjem soutěžních kreseb 31. května 2014

Přijímá se maximálně 5 jednobarevných kreseb, které nesmí přesáhnout formát 70×100 cm, vytvořených po roce 2010. Poslední možný termín pro odeslání kreseb je 31. května 2014. (rozhodující je datum poštovního razítka). Výtvarné práce bude tradičně posuzovat odborná mezinárodní porota, a to ve dnech 30. 6. – 4. 7. 2014.

Více informací, podmínky a přihláška na www.bienale-plzen.cz
Těšíme se na Vaše práce
Tým Bienále kresby Plzeň

Vložil: Michal Darebný | Datum: 25. 5. 2014 Pokračování článku ›

KRESBA VE SVĚTĚ

Vážení,
srdečně Vás zveme na zahájení výstavy, kterou pořádá

Bienále kresby Plzeň a Akademie výtvarných umění a designu Eugenia Gepperta Wroclaw

 „KRESBA VE SVĚTĚ“

Laureáti mezinárodní soutěže kresby Wroclaw

Galerie Jiřího Trnky 4. 6. 2014 – 28. 6. 2014

Vložil: Michal Darebný | Datum: 13. 5. 2014 Pokračování článku ›

Kresby do soutěže Bienále 2014

Kresby do soutěže Bienále 2014 můžete přinést osobně do naší kanceláře Tylova 2929/59, budova bývalého ředitelství Škoda. Areál se nachází hned naproti hlavního autobusového nádraží. Vchod je hned u zastávky trolejbusu a kancelář máme ve třetím patře. Společně s kresbami můžete odevzdat i přihlášku a vstupní poplatek.

Otevírací doba:
Pondělí – pátek: 9hod – 16hod
(v průběhu května do 17 hod)

Kontakt pro případné dotazy:
Alena Lumerdingová
Mobil: 777 301 800
Těšíme se na setkání.

Odkaz na mapku: zde

Vložil: Michal Darebný | Datum: 15. 4. 2014 Pokračování článku ›

KRESBA – zahájení

V Turčianské galerii v Martině byla zahájena poslední putovní výstava kreseb z Bienále 2012. Nese název „KRESBA – Výběr nejúspěšnějších slovenských a zahraničních autorů na Bienále kresby Plzeň 2012“. Návštěvníci ji mohou shlédnout ve dnech od 13. 3.do 4. 5. 2014 ve výstavní síni Turčianské glerie. Zahájení výstavy proběhlo 13. března a mělo opravdu hojnou účast. Úvodní slovo měl Ing. Ľubomír Kraľovanský, ředitel galerie, dále Mgr. Dana Doricová, kurátorka výstavy a Mgr. Gabriela Darebná, výkonná ředitelka bienále kresby Plzeň. Přítomni byli také představitelé města Martin.

Tato výstava zakončí řetězec putovních výstav. Již se těšíme na letošní ročník Bienále kresby Plzeň, na který jste srdečně zvány.

Vložil: Michal Darebný | Datum: 18. 3. 2014 Pokračování článku ›

9. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2014

Již jsme obdrželi první kresby do soutěže Bienále kresby Plzeň 2014. Připomínáme krátce všeobecné podmínky. Přijímá se maximálně 5 jednobarevných kreseb, které nesmí přesáhnout formát 70×100 cm, vytvořených po roce 2010.Díla budou přijímána pouze do 31. května 2014. Výtvarné práce bude tradičně posuzovat odborná mezinárodní porota, která rozhodne o udělení ceny Grand Prix. Vybraná díla budeme moci zhlédnout ve výstavní síni Galerie města Plzně a Galerii Jiřího Trnky, a to ve dnech 8. 10. – 16. 11. 2014.

Město Plzeň je Evropským hlavním městem kultury 2015 a Bienále kresby Plzeň je jedním z projektů programu 2015.

 

Vložil: Michal Darebný | Datum: 12. 3. 2014 Pokračování článku ›

KRESBA

Vážení,
srdečně Vás zveme na zahájení výstavy, kterou pořádá
Turčianska galéria v Martine – Žilinský samosprávny kraj
a Bienále kresby Plzeň

KRESBA- výběr nejúspěšnějších slovenských a zahraničních autorů na Bienále kresby Plzeň 2012
13. 3. – 4. 5. 2014
Kurátorka: Dana Doricová
Výstava bude zahájena v Turčianskej galérii 13. března 2014 v 17 hodin.
 Daxnerova 2, 036 01 Martin, Slovensko

Vložil: Michal Darebný | Datum: 12. 2. 2014 Pokračování článku ›

PF 2014

Radostné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví, úspěchů a tvořivosti v novém roce 2014.
Velmi si vážíme Vaší spolupráce a budeme se těšit na další.
Za tým Bienále kresby Plzeň

PhDr. Jana Potužáková
Mgr. Gabriela Darebná

biennial_pf2014w

Vložil: Michal Darebný | Datum: 22. 12. 2013 Pokračování článku ›

Jednání expertní skupiny

V termínu 27 – 29. 11. 2013 se v Plzni uskutečnilo jednání expertní skupiny pro přípravu programu Bienále kresby Plzeň 2014, 2015.
Jednání se konalo v jednací místnosti Plzně 2015.

Zde jsou hosté, kteří přijali pozvání:

Werner Schaub – předseda partnerského spolku BBK (Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler/ Federal Association of Visual Artists) a IGBK, Německo

Prof. Jacek Szewczyk – Akademie výtvarných umění a designu Eugenia Gepperta Wroclaw, Polsko

Ak.mal.Pavol Král– prezident IAA – EUROPE, předseda Slovenské výtvarné únie, Slovensko

Mgr.Dana Doricová – historik umění, externí pedagog Ústavu celoživotního vzdělávání Žilinské univerzity, kurátorka Bienále, Slovensko

Projednána byla tato témata:
Prezentace programu EHMK 2015 a příprava spolupráce Bienále – Plzeň 2015

Příprava 9. Mezinárodního bienále kresby Plzeň 2014
–    jednání o spolupráci a udělení cen 2014
–    návrh členů mezinárodní poroty 2014

Projednání plánu na rok 2015, výstava a konference
–    návrhy témat na mezinárodní konferenci, stanovení termínu konference
–    příprava organizace konference a diskuse na doporučení osobností, které by mohly přednést referát na zvolené téma

Součástí programu byla prohlídka prostor plzeňské Papírny, jakožto možným prostorem pro připravované akce.

Další den začal jednáním s Doc. Ak. Mal. Josefem Mišterou na FUD a prohlídka prostor a učeben. Zde byla projednaná spolupráce s FUD při přípravách programu na rok 2015.
V odpoledních hodinách byli členové expertní skupiny představeni řediteli organizace Plzeň 2015 panu Jiřímu Suchánkovi. Jednání skončilo shrnutím všech projednaných témat a nápadů. V dubnu 2014 proběhne v Plzni další setkání expertů, kdy budou dojednané konkrétní návrhy programu 2015.

Vložil: Michal Darebný | Datum: 1. 12. 2013 Pokračování článku ›

Copyright © 2012 | Bienále Plzeň