Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2015

Zahájení první putovní výstavy v Schönsee

Proběhlo zahájení letos první putovní výstavy, kterou pořádá centrum Bavaria Bohemia (CeBB) a Bienále kresby Plzeň. Otevření výstavy s názvem „Nejlepší díla Bienále kresby 2012“ se konalo 25. 4. 2013 v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee. Návštěvníci zde mohli shlédnout 31 kreseb od 25 vybraných autorů. Kolekci vystavených kreseb tvoří zejména ocenění autoři a autoři oceněni certifikátem nejvyšší kvality Short listem, ale i další kvalitní práce vybrané odbornou porotou na loňském již osmém ročníku Bienále kresby 2012. K vystaveným kresbám patří samozřejmě kresba Martina Zálešáka z Brna, který získal Grand Prix. Výstavu zahájil Mgr. Václav Vrbík, ředitel projektu „Kultura bez hranic – Setkávání Čechy-Bavorsko“, reprezentant Plzeňského kraje. Za plzeňskou delegaci se představila paní PhDr. Jana Potužáková, prezidentka Bienále kresby Plzeň. Pohovořila o průběhu loňského velice úspěšného ročníku soutěže Bienále kresby. O Bienále nejen promluvil, ale i zazpíval pan Vladimír Líbal, koordinátor projektu EHMK 2015, který zde zastupoval primátora města Plzně pana Martina Baxu. Přítomen byl i pan Hans Eibauer, ředitel CeBB a ředitel projektu „Impuls 2015!“. Na oblíbenost této celosvětové soutěže v jednobarevné kresbě poukazuje počet zúčastněných výtvarníků. Do osmého ročníku Bienále kresby 2012 se přihlásilo celkem 437 autorů z různých koutů světa. Příští rok se setkáme již po deváté a věříme, že soutěžní rok 2014 bude opět velice úspěšný jako ročníky předchozí.

Copyright © 2012 | Bienále Plzeň