Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2015

Archiv Bienále 2004

1

Valéria Sóváradi
Maďarsko

Tvrdé a měkké
70×100 cm
uhel, 2004

Ocenění
– Grand Prix

2

Tomasz Tobolewski
Polsko

Hlava IV
81,5×60 cm
tužka, 2004

Ocenění
– cena hejtmana plzeňského kraje

3

Maurizio Bonfanti
Itálie

Figura 1
50×50 cm
uhel potažený papírovým plátnem, 2004

Ocenění
– cena primátora města Plzně

4

Samuel Walsh
Irsko

Kresba 349 (Hlava)
66×56,5 cm
uhel, 2003

Ocenění
– cena The International Association of Art

5

Zdenko Huzjan
Slovinsko

Lítost
76,5×56 cm
uhel, 2004

Ocenění
– cena Maďarské asociace výtvarníků

6

Milivoj Husák
Česká republika

Unikající kresba I
70×50 cm
akryl, popel, uhel, 2004

Ocenění
– cena Unie výtvarných umělců České republiky

7

Eva Sebök
Maďarsko

Pozice 2
84×60 cm
uhel, 2004

Ocenění
– cena studentů výtvarných oborů Západočeské univerzity v Plzni

Bienále kresby Plzeň vzniklo v roce 1996 z iniciativy Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti. V prvním ročníku bylo vypsáno pro výtvarníky – občany České republiky. Od druhého ročníku se účast rozšířila o výtvarníky z celé střední Evropy a vzniklo Středoevropské bienále kresby Plzeň. Toto Bienále má demonstrovat sounáležitost výtvarné kultury v této oblasti a její návaznost na kulturu Evropy.

Bienále se konalo pod záštitou Mezinárodní asociace výtvarného umění – Evropský regionální výbor, IAA/AIAP a České komise pro UNESCO.

Pořadatelé

 • Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti
 • Město Plzeň
 • Plzeňský Prazdroj a.s.
 • Plzeňský kraj
 • Nadace 700 let města Plzně
 • Rada galerií České republiky
 • Nadace Český fond umění
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Západočeská galerie v Plzni
 • Západočeské muzeum v Plzni
 • Galerie města Plzně o.p.s.
 • Unie výtvarných umělců České republiky
 • Československá obchodní banka a.s.
 • Městský obvod Plzeň 3
 • Magyar Grafikusmüvészek Szövetsége
 • John David Mooney Foundation
 • Conseil National Francais des Arts Plastiques Typos
 • tiskařské závody a.s.
 • Esprit, plzeňský kulturní servis p.o.
 • Dominik centrum s.r.o.

Čestné předsednictvo

 • Doc. MUDr Milada Emmerová, CSc. – Ministryně zdravotnictví ČR
 • Pavel Dostál – ministr kultury ČR
 • Doc. MUDr. Jaroslava Moserová,DrSc. – předsedkyně České komise pro UNESCO
 • MUDr. Petr Zimmermann – hejtman Plzeňského kraje
 • Ing. Jiří Šneberger – primátor města Plzně
 • Mgr. Olga Kalčíková – radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovní ruch Plzeňského kraje
 • JUDr. Marcela Krejsová – náměstkyně primátora města Plzně
 • Ing. Jaroslava Maříková – starostka Městského obvodu Plzeň 3
 • Mons. František Radkovský – biskup plzeňský
 • Doc. Ing. Josef Průša, CSc. – rektor Západočeské univerzity v Plzni
 • Steve Woodvard – Generální ředitel Plzeňského Prazdroje a.s.
 • Ing. Miloslav Raboch, CSc. – výkonný ředitel Nadace 700 let města Plzně
 • Werner Schaub – Prezident International Association of Art – Europe
 • András Butak – prezident Magyar Grafikusmüvészek Szövetsége
 • Václav Kubát – předseda Rady Unie výtvarných umělců ČR
 • Doc. akad. sochař Petr Kuthan – předseda správní rady Nadace Český fond umění

Mediální partneři

 • Art & Antiques
 • Ateliér
 • Pilsen Daily
 • Adamix – www.regiomix.cz
 • Czech Radio 3 – Vltava
 • Czech Radio Pilsen
 • ZAK TV

Ocenění

 • Grand Prix – Valéria Sóváradi, Maďarsko
 • Cena hejtmana plzeňského kraje – Tomasz Tobolewski, Polsko
 • Cena primátora města Plzně – Maurizio Bonfanti, Itálie
 • Cena The International Association of Art – Europe – Samuel Walsh, Irsko
 • Cena Maďarské asociace výtvarníků – Zdenko Huzjan, Slovinsko
 • Cena Unie výtvarných umělců České republiky – Milivoj Husák, Česká republika
 • Cena studentů výtvarných oborů Západočeské univerzity v Plzni – Eva Sebök, Maďarsko

Mezinárodní porota dále udělila 22 autorům Short list – čestný certifikát ocenění nejvyšší kvality.

Seznam oceněných autorů:

 • Bonicel Alain
 • Jun Jiří
 • Kassif-Hoffman Miri
 • Kótai Tamás
 • Kovács Balázs Petér
 • Kulhánek Oldřich
 • Michaelidoy Alkistis
 • Morschett Gabriela
 • Nagy Csaba
 • Schmidt S. Stefan
 • Szczepański Wladyslaw
 • Škardová Naděžda
 • Šnajdr Miroslav
 • Tománek Zdeněk
 • Trčková Šárka
 • Trzebiatowski Janusz
 • Vlach Jiří
 • Voves Jiří
 • Vydarena-Jergušová Lydia
 • Wagner Jolanta
 • Warchol Pawel
 • Yoshizumi Toshio

Porota soutěže

 • Werner Schaub – předseda poroty – Prezident IAA – Europe, Německo
 • My Svennberg – Členka švédského národního výboru IAA, Švédsko
 • Prof. ak. mal. Jitka Svobodová – Akademie výtvarných umění, Praha, Česká republika
 • PhDr. Jana Potužáková – ředitelka Západočeské galerie v Plzni, Česká republika
 • Prof. Jacek Szewczyk – prorektor Akademie Sztuk Pieknych Wroclaw, Polsko
 • Rudolf Butz – Výtvarník nominovaný partnerským městem Winterthur, Švýcarsko
 • Doc. Ak.mal. Robert Jančovič – Vysoká škola výtvarnýh umení, Bratislava, Slovensko
 • Graf. art. József Szurcsik – Magyar Grafikusmüvészek Szövetsége, Budapest, Maďarsko

Organizační výbor

 • akad.mal. Jaroslav Zapletal – ředitel Bienále
 • Mgr. Gabriela Hájková – výkonná ředitelka Bienále
 • Mgr. Vlasta Frouzová – vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje
 • PhDr. Helena Hejdová – vedoucí oddělení vnějších vztahů kanceláře primátora města Plzně
 • Vladimír Líbal – vedoucí odboru kultury Magistrátu města Plzně
 • Mgr. Vít Weber – výkonný místopředseda UVU ČR
 • PhDr. Jana Potužáková – ředitelka Západočeské galerie v Plzni
 • PhDr. František Frýda – ředitel Západočeského muzea v Plzni
 • Mgr. Václav Malina – ředitel Galerie města Plzně o.p.s.
 • Eva Sýkorová – vedoucí Univerzitní galerie
 • Zdeněk Světlík – předseda výstavní rady Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti

Organizační výbor vyslovuje poděkování za spolupráci na přípravě Bienále kresby 2004 Zitě Chocové, Mgr. Jitce Havlové, Věře Knetlové, Michalovi Darebnému, Alešovi Kolovratovi a dalším spolupracovníkům z Magistrátu města Plzně, zúčastněných galerií a dalších organizací.

Výstavní síně

 • Západočeské muzeum v Plzni
 • Výstavní síň „13“
 • Galerie Jiřího Trnky
 • Galerie města Plzně
 • Univerzitní galerie

Copyright © 2012 | Bienále Plzeň