Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2015

Archiv Bienále 2000

borovsky

Bořivoj Borovský
nar. 19. 7. 1933, Polička
studia – Vysoká škola pedagogická Praha

Z mých zahrad II.
82×58 cm
tužka, 2000

Ocenění
– cena Unie výtvarných umělců České republiky

butak

András Butak
nar. 3. 9. 1948, Bukurešť
studia – Akademie výtvarných umění Cluj (Maďarská republika)

Attractions III / Bez názvu IV
60×84 cm
uhel, 1998

Ocenění
– cena Plzeňského Prazdroje a.s.

malina

Miroslav Malina
nar. 25. 4. 1956, Uherské Hradiště
studia – Akademie výtvarných umění Praha

Cyklus Certifikát I.
34×42 cm
kombinovaná technika, 2000

Ocenění
– hlavní cena

kubikova

Marcela Kubíková
nar. 18. 6. 1962, Jablonec nad Nisou
studia – Pedagogická fakulta Hradec Králové

Z cyklu Lháři
84×60 cm
tužka, 2000

Ocenění
– cena primátora města Plzně

dytrychova

Jarmila Dytrychová
nar. 18. 8. 1946, Plzeň
studia – VŠUP Praha

Květ 1
62×40 cm
uhel, 2000

Ocenění
– cena Kooperativa pojišťovna Plzeň a.s.

posvic

Miroslav Pošvic
nar. 25. 12. 1959, Špindlerův Mlýn
studia – Střední průmyslová škola grafická Praha

Něha
78×58 cm
pastel, 2000

Ocenění
– cena studentů manažerství výtvarné kultury ZČU Plzeň

stolle

Reimund Stolle
nar. 3. 11. 1958
Goldenstedt studia

Roundevouz / Sochař
56×38 cm
kresba, 2000

Ocenění
– cena Schmidt Bank

vendova

Helena Vendová
nar. 8. 8. 1963, Plzeň
studia – Střední odborná škola výtvarná Praha

Vrátka
84×60 cm
kombinovaná technika, uhel, 2000

Ocenění
– cena banky Bank Austria Creditanstalt Czech Republic a.s.

Bienále kresby Plzeň vzniklo v roce 1996 z iniciativy Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti. V prvním ročníku bylo vypsáno pro výtvarníky – občany České republiky. Od druhého ročníku se účast rozšířila o výtvarníky z celé střední Evropy a vzniklo Středoevropské bienále kresby Plzeň. Toto Bienále má demonstrovat sounáležitost výtvarné kultury v této oblasti a její návaznost na kulturu Evropy.

Bienále se koná pod záštitou Pavla Dostála, ministra kultury ČR.

Pořadatelé

 • Město Plzeň
 • Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti
 • Unie výtvarných umělců České republiky
 • Národní galerie v Praze
 • Národní výbor AIAP Association internationale des arts plastiques
 • Západočeská galerie v Plzni
 • Nadace 700 let města Plzně
 • Magyar Grafikusmüvészek Szövetsége
 • Biskupství plzeňské
 • Západočeská univerzita Plzeň
 • Městská galerie X CENTRUM, o.p.s.
 • KS Esprit Plzeň
 • Plzeňský Prazdroj a.s.
 • Nadace Český fond umění
 • Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s.
 • Kooperativa, pojišťovna a.s.
 • Schmidt Bank, Representace Plzeň
 • Městský obvod Plzeň 1
 • Agentura David a Jakub

Čestné předsednictvo

 • MUDr. Jaroslava Moserová, CSc. – místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR, předsedkyně Generální konference UNESCO
 • PaedDr. František Vízek – předseda Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělání a kulturu Senátu Parlamentu ČR
 • PhDr. Petr Mareš, CSc. – předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. – místopředsedkyně výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • Bohumil Kulhánek – Senátor Parlamentu ČR
 • Ing. Jiří Šneberger – primátor města Plzně
 • Mons. František Radkovský – biskup plzeňský
 • Prof. Milan Knížák – generální ředitel Národní galerie Praha
 • akad. soch. Václav Kubát – předseda Unie výtvarných umělců ČR
 • akad. arch. Jan Tatoušek – předseda správní rady Nadace Český fond umění Praha
 • Ing. Miloslav Raboch, CSc. – ředitel Nadace 700 let města Plzně
 • Ing. Pavel Rödl – náměstek primátora města Plzně
 • Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc. – rektor Západočeské univerzity v Plzni
 • PhDr. Jindřiška Eliášková – vedoucí odboru služeb návštěvníkům Plzeňský Prazdroj a.s.
 • Ing. Zuzana Huclová – ředitelka plzeňské pobočky banky Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s.
 • JUDr. Václav Vacík – ředitel agentury Plzeň Kooperativa, pojišťovna a.s.
 • Vlasta Nosková – zástupce SchmidtBank, representace Plzeň
 • Jiří Samek – zástupce starosty Městského obvodu Plzeň 1
 • Miloslav Kreysa – advokát

Ocenění

 • Hlavní cena – Mirosla Malina
 • Cena primátora města Plzně – Marcela Kubíková
 • Cena Unie výtvarných umělců České republiky – Bořivoj Borovský
 • Cena Plzeňského Prazdroje, a.s. – András Butak, Hungary
 • Cena banky Bank Austria Creditanstalt Czech Republic a.s. – Helena Vendová
 • Cena Kooperativa pojišťovna Plzeň a.s. – Jarmila Dytrychová
 • Cena Schmidt Bank – Reimund Stolle, Germany
 • Cena studentů manažerství výtvarné kultury ZČU Plzeň – Miroslav Pošvic

Porota soutěže

 • Prof. Jacek Szewczyk – předseda poroty, Polsko
 • Prof. Paul Uwe Dreyer – Staatliche Akademie der Bildenden Künste, Stuttgart, Německo
 • Prof. Dušan Kállay, akad. malíř – Vysoká škola výtvarných umění, Bratislava, Slovenská republika
 • PhDr. Eva Neumannová – Národní galerie Praha, Česká republika
 • Peter Oriešek, akad. sochař – Akademie výtvarných umění Praha, Česká republika
 • PhDr. Jana Potužáková – ředitelka Západočeské galerie v Plzni, Česká republika
 • PhDr. Helena Hejdová – vedoucí oddělení vnějších vztahů kanceláře primátora města Plzně

Organizační výbor

 • Jaroslav Zapletal, akad. malíř – předseda organizačního výboru – místopředseda Unie výtvarných umělců ČR předseda UVU plzeňské oblasti
 • Marie Jílková – ředitelka Bienále kresby Plzeň 2000
 • PhDr. Helena Hejdová – vedoucí oddělení vnějších vztahů kanceláře primátora města Plzně
 • Vladimír Líbal – vedoucí odboru kultury Magistrátu města Plzně
 • PhDr. Jana Potužáková – ředitelka Západočeské galerie v Plzni
 • Jaroslav Šindelář, akad. malíř – předseda správní rady Městské galerie X CENTRUM, o.p.s.
 • Ing. arch. Jan Soukup – zástupce Biskupství plzeňského
 • Renata Holmanová – vedoucí Galerie Esprit
 • Eva Sýkorová – vedoucí Univerzitní galerie
 • Miloš Franče – předseda výstavní rady UVU plzeňské oblasti

Organizační výbor vyslovuje poděkování za spolupráci a pomoc při organizování Bienále kresby Plzeň 2000 Věře Knetlové, Evě Pavlasové, Bc. Filipu Zapletalovi a dalším spolupracovníkům z Magistrátu města Plzně, zúčastněných galerií a dalších organizací.

Výstavní síně

 • Výstavní síň „13“ Západočeské galerie
 • Galerie Jiřího Trnky
 • Univerzitní galerie
 • Galerie Maecenas
 • Stop Gallery
 • Galerie Esprit
 • Diecézní muzeum

Copyright © 2012 | Bienále Plzeň