Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2015

Archiv Bienále 1998

dytrychova_98

Jarmila Dytrychová
nar. 18. 8. 1946, Plzeň
studia – Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha

Les I.
60×42 cm
uhel, 1998

Ocenění
– cena studentů manažerství výtvarné kultury ZČU Plzeň

jun

Jiří Jun
nar. 10. 10. 1942, Světlá nad Sázavou
studia – Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště

Černá a bílá
60×80 cm
perokresba, 1998

Ocenění
– cena Unie výtvarných umělců České republiky

schwalbach_hoffmann

Christina Schwalbach-Hoffmann
nar. 11. 3. 1959
studia – Státní zkouška z umění (SRN)

Pár
42×42,5 cm
kombinovaná technika na kartonu, 1998

Ocenění
– cena starosty Městského obvodu Plzeň I

novakova_varmuzova

Gabriela Nováková-Varmužová
nar. 13. 4. 1964, Ostrava
studia – Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha

Otep II.
41×60 cm
tuš, 1994

Ocenění
– cena primátora města Plzně

nepasicky

Jiří Nepasický
nar. 25. 9. 1934, Velké Hamry
studia – Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha

Principál II.
84×60 cm
tužka, 1998

Ocenění
– Cena Plzeňského Prazdroje a.s.

stolfa

Miroslav Štolfa
nar. 11. 8. 1930, Brno
studia – Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno

Sedící II.
84×60 cm
uhel, 1998

Ocenění
– hlavní cena

sura

Jaroslav Sůra
nar. 31. 3. 1929, Praha
studia – Střední uměleckoprůmyslová škola grafická Praha

Moonlight
70×50 cm
uhel, 1998

Ocenění
– cena banky Bank Austria Creditanstalt Czech Republic a.s.

svec

Ján Švec
nar. 1. 2. 1930, Bánovce nad Bebravou
studia – Pedagogická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Bloudění kruhu I.
84×60 cm
tužka, 1995

Ocenění
– cena Komerční banky a.s.

Bienále kresby Plzeň vzniklo v roce 1996 z iniciativy Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti. V prvním ročníku bylo vypsáno pro výtvarníky – občany České republiky. Od druhého ročníku se účast rozšířila o výtvarníky z celé střední Evropy a vzniklo Středoevropské bienále kresby Plzeň. Toto Bienále má demonstrovat sounáležitost výtvarné kultury v této oblasti a její návaznost na kulturu Evropy.

Pořadatelé

 • Město Plzeň
 • Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti
 • Nadace 700 let města Plzně a Unie výtvarných umělců České republiky
 • Národní galerie v Praze – grafická sbírka
 • Západočeská galerie v Plzni
 • Nadace Český fond umění
 • Plzeňský Prazdroj, a.s.
 • ARA s.r.o. – grafické a lito studio
 • Karlovarská tiskárna s.r.o.
 • Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s.
 • Komerční banka, a.s.
 • Západočeská univerzita Plzeň
 • X Centrum Plzeň
 • KS Esprit Plzeň Městský obvod Plzeň I
 • Agentura David a Jakub

Čestné předsednictvo

 • Bohumil Kulhánek – místopředseda Senátu Parlamentu ČR
 • Pavel Dostál – ministr kultury ČR
 • PhDr. Petr Mareš, CSc. – předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • PaedDr. František Vízek – předseda Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu Senátu Parlamentu ČR
 • Zdeněk Prosek – primátor města Plzně
 • PhDr. Dagmar Šefčíková – pověřena řízením Národní galerie Praha
 • akad. soch. Václav Kubát – předseda Unie výtvarných umělců ČR
 • akad. arch. Jan Tatoušek – předseda správní rady Nadace Český fond umění
 • Ing. Miloslav Raboch, CSc. –- ředitel Nadace 700 let města Plzně
 • Ing. Vladimír Duchek – náměstek primátora města Plzně
 • Ing. Milan Otto – ředitel Komerční banky a.s. pobočka Plzeň
 • PhDr. Jindřiška Eliášková – členka představenstva Plzeňského Prazdroje a.s.
 • Ing. Zuzana Huclová – ředitelka plzeňské pobočky banky Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s.
 • Prof. ing. Zdeněk Vostracký, DrSc. – rektor Západočeské univerzity
 • PhDr. Jaroslav Vyčichlo – ředitel Státní vědecké knihovny v Plzni
 • Jaroslav Kadlec – starosta Městského obvodu Plzeň I

Ocenění

 • Hlavní cena – Miroslav Štolfa
 • Cena primátora města Plzně – akad. mal. Gabriela Nováková-Varmuřová
 • Cena Unie výtvarných umělců České republiky – Jiří Jun
 • Cena Plzeňského Prazdroje, a.s. – akad. mal. Jiří Nepasický
 • Cena Komerční banky a.s. – Ján Švec
 • Cena banky Bank Austria Creditanstalt Czech Republic a.s. – akad. mal. Jaroslav Sůra
 • Cena starosty Městského obvodu Plzeň I – Christina Schwalbach-Hoffmann
 • Cena studentů manažerství výtvarné kultury ZČU Plzeň – akad. mal. Jarmila Dytrychová

Porota soutěže

 • Inga Vatter-Jensen – Švýcarsko – předsedkyně
 • Prof. akad. mal. Dušan Kállay – Sloveská republika – místopředseda
 • Prof. Paul Uwe Dreyer – SRN
 • Prof. akad. soch. Peter Oriešek – Akademie výtvarných umění Praha
 • PhDr. Jana Potužáková – ředitelka Západočeské galerie v Plzni
 • PhDr. Eva Neumannová – Národní galerie Praha – grafická sbírka
 • Phdr. Helena Hejdová – vedoucí oddělení vnějších vztahů kanceláře primátora města Plzně

Organizační výbor

Předseda organizačního výboru: akad. mal. Jaroslav Zapletal místopředseda Unie výtvarných umělců ČR předseda UVU plzeňské oblasti.

Členové organizačního výboru:

 • PhDr. Helena Hejdová – vedoucí oddělení vnějších vztahů kanceláře primátora města Plzně
 • Vladimír Líbal – vedoucí odboru kultury Magistrátu města Plzně
 • PhDr. Jana Potužáková – ředitelka Západočeské galerie v Plzni
 • Helena Fenclová – ředitelka X Centra
 • Renata Holmanová – Galerie Esprit
 • Eva Sýkorová – vedoucí Univerzitní galerie
 • PhDr. Ivana Horáková – náměstkyně ředitele Státní vědecké knihovny
 • Miloš Franče – předseda výstavní rady UVU plzeňské oblasti
 • Marie Jílková – hlavní manažerka Bienále kresby Plzeň ’98

Výstavní síně

 • Výstavní síň „13“ Západočeské galerie
 • Galerie Jiřího Trnky
 • Univerzitní galerie
 • Galerie Maecenas
 • Stop Gallery
 • Galerie Esprit
 • Výstavní síň Státní vědecké knihovny

Copyright © 2012 | Bienále Plzeň