Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2015

Archiv Bienále 1996

derka

Vítězslav Derka
nar. 21. 4. 1962, Kroměříž
studia – Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha

Vyznání na dálku
75,9×55,9 cm
tuš, 1996

Ocenění
– cena ředitele Komerční banky a.s. pobočky Plzeň

lamr

Aleš Lamr
nar. 12. 6. 1943, Olomouc
studia – Střední uměleckoprůmyslová škola Brno

Triptych III.
80×56 cm
lavírovaná tuš, 1996

Ocenění
– cena generálního ředitele Plzeňské banky a.s. Plzeň

sevcik

Miloš Ševčík
nar. 27. 6., Klatovy
studia – Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha

Vrstvení
84×60 cm
uhel, 1996

Ocenění
– hlavní cena

weidlichova

Renáta Weidlichová
nar. 30. 7. 1973, Přerov
studia – Akademie musických umění (scénografie) Praha

Cyklus Odysseia
84×60 cm
tuš, 1996

Ocenění
– cena studentů manažerství výtvarné kultury ZČU Plzeň

stourac

Jiří Štourač
nar. 31. 8. 1960, Nové Město na Moravě
studia – Akademie výtvarných umění Praha

Prázdný hrob
29,5×21 cm
uhel, 1996

Ocenění
– cena primátora města Plzně

zapletal

Jaroslav Zapletal
nar. 16. 9. 1937, Litovel
studia – Vysoká škola pedagogická Praha

Katedrála I. – Zrcadlení
64,5×47,5 cm
tužka na ručním papíru, 1996

Ocenění
– cena ředitele Agrobanky a.s. oblastní pobočky Plzeň

Bienále kresby Plzeň vzniklo v roce 1996 z iniciativy Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti. V prvním ročníku bylo vypsáno pro výtvarníky – občany České republiky. Od druhého ročníku se účast rozšířila o výtvarníky z celé střední Evropy a vzniklo Středoevropské bienále kresby Plzeň. Toto Bienále má demonstrovat sounáleŘitost výtvarné kultury v této oblasti a její návaznost na kulturu Evropy.

Pořadatelé

 • Magistrát města Plzně
 • Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti
 • Nadace 700 let města Plzně

Ve spolupráci

 • Národní galerie – grafická sbírka Západočeská galerie
 • Plzeňská banka a.s.
 • Agrobanka a.s. Plzeň
 • Komerční banka a.s. Plzeň
 • Nadace ČFU
 • Západočeská univerzita Plzeň
 • X Centrum Plzeň
 • Esprit Plzeň

Čestné předsednictvo

 • Mgr. Michal Prokop – předseda výboru pro vědu, vzdělání kulturu, mládeŘ a tělovýchovu, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
 • Zdeněk Prosek – primátor města Plzně
 • akad. soch. Václav Kubát – předseda Unie výtvarných umělců ČR
 • PhDr. Jiří Machalický – ředitel grafické sbírky NG Praha
 • Ing. Petr Rybář – generální sekretář KDU-ČSL
 • JUDr. Eva KříŘová – generální ředitelka Plzeňské banky a.s.
 • Ing. Milan Otto – ředitel Komerční banky a.s., oblastní pobočka Plzeň
 • Ing. Martin Komrska – ředitel Agrobanky a.s., Plzeň
 • Doc. RNDr. Jiří Holenda, CSc. – rektor Západočeské univerzity
 • Ing. Miloslav Raboch – ředitel Nadace 700 let města Plzně
 • Ing. Vladimír Duchek – náměstek primátora města Plzně
 • Ing. Mario Junek – finanční ředitel Plzeňského Prazdroje a.s.

Ocenění

 • Hlavní cena: akad. malíř Miloš Ševčík, Praha
 • Cena primátora města Plzně: akad. malíř Jiří Štourač, Praha
 • Cena generálního ředitele Plzeňské banky a.s. Plzeň: Aleš Lamr, Praha
 • Cena ředitele Agrobanky a.s., oblastní pobočky Plzeň: akad. malíř Jaroslav Zapletal, Plzeň
 • Cena ředitele Komerční banky a.s., pobočky Plzeň: Vítězslav Derka, Česká Lípa
 • Cena studentů manažerství výtvarné kultury ZČU Plzeň: Renáta Weidlichová, Hlinsko pod Hostýnem

Porota soutěže

 • PhDr. Ivan Neumann – předseda poroty, České muzeum výtvarných umění Praha
 • Akad. sochař Peter Oriešek – profesor Akademie výtvarných umění Praha
 • PhDr. Jana Potužáková – ředitelka Západočeské galerie
 • PhDr. Eva Neumannová – Národní galerie Praha – grafická sbírka
 • PhDr. Helena Hejdová – vedoucí odd. vnějších vztahů kanceláře primátora města Plzně

Organizační výbor

Předseda organizačního výboru: akad. malíř Jaroslav Zapletal místopředseda Unie výtvarných umělců ČR předseda UVU plzeňské oblasti

Členové organizačního výboru:

 • PhDr. Helena Hejdová – vedoucí odd. vnějších vztahů kanceláře primátora města Plzně
 • Vladimír Líbal – vedoucí odboru kultury Magistrátu města Plzně
 • PhDr. Jana Potužáková – ředitelka Západočeské galerie v Plzni
 • Helena Fenclová – ředitelka X Centra
 • Valerie Polaufová – Galerie Esprit
 • Eva Sýkorová – vedoucí Univerzitní galerie
 • Ing. Jaroslav Siebr – pracovník AGB a.s., oblastní pobočky Plzeň, pověřený vedením Výstavní síně Agrobanky
 • Miloš Franče – předseda výstavní rady UVU plzeňské oblasti
 • Marie Jílková – manažerka Bienále kresby Plzeň ’96

Výstavní síně

 • Galerie Jiřího Trnky
 • Galerie Maecenas
 • Univerzitní galerie
 • Galerie Esprit
 • Výstavní síň Agrobanky

Copyright © 2012 | Bienále Plzeň