Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2015

Archiv Bienále 2015

15. 10. – 29. 11. 2015

jiný pohled

Bienále kresby Plzeň chystá v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 na podzim unikátní retrospektivní výstavu. Na výstavě s názvem Jiný pohled bude prezentovat tvorbu všech laureátů Bienále kresby Plzeň o od roku 1996 až do roku 2014.
Výstava se bude konat od 15.10. 2015 do 29.11. 2015 ve třech výstavních prostorech. V Západočeském muzeu v Plzni, Galerii města Plzně a v Galerii Jiřího Trnky. A vystaveny nebudou jen kresby. Prezentovány budou téměř dvě stovky děl šedesáti sedmi výtvarníků ze čtyř kontinentů světa a ze 17 zemí. Nejen ze zemí celé Evropy, ale i z Austrálie, Japonska, Tchai-wanu a Indonésie. Návštěvníci expozice uvidí výstavní kolekci sestavenou z kresby, malby, grafiky, objektů, instalací, tvorby in situ a jiných forem současného výtvarného umění. Prostřednictvím výstavy bude možné postihnout hned několik věcí naráz. Pohlédnout zpět do minulosti, zhodnotit i vývoj umění a výtvarných přístupů u jednotlivých laureátů, neboť vystaveny nebudou jen jejich starší díla, ale i práce novější a dokonce práce z jiných oblastí umělecké tvorby, než je pouze kresba. A nepřímo tak sledování vývoje umožní i odhad jak se může umělecká práce vyvíjet do budoucna. Srovnáním s dalšími uměleckými proudy chce výstava také jasně ukázat a význam a místo jednobarevné kresby na celé umělecké škále. Proto nese výstava název Jiný pohled. Návštěvníci budou moci poznat umělce v jiném, novém pohledu. Nejen prostřednictvím jejich kreseb, jako na Bienále. Výstava chce přiblížit veřejnosti osobnost umělců a výtvarné umění v širším měřítku a záběru uplynulých dvaceti let. K výstavě bude vydán obsáhlý katalog, který představí historii Bienále kresby, samotnou výstavu, umělce a obsahovat bude i reprodukce vystavených prací. V době konání výstavy se bude v Plzni dobu konat výroční evropské a světové zasedání IAA, International assotiation of Art, Mezinárodní umělecké asociace. Kolekce plánované podzimní výstavy je určena exkluzivně pro Plzeň, jinde již prezentována nebude. Výstava laureátů bude skutečným vyvrcholením dosavadní téměř dvacetileté činnosti a spolupráce Bienále kresby Plzeň s českými a zahraničními partnery.

Copyright © 2012 | Bienále Plzeň