Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2015

Archiv Bienále 2014

Claudia Weber

Claudia Weber
Germany
Kuchyň #3
tužka, 70 x 100 cm, 2014
GRAND PRIX

Jaroslaw Grulkowski

Jaroslaw Grulkowski
Polsko
Tajný život molekul Smíření 3.
uhel, 70 x 100 cm, 2014
Cena hejtmana Plzeňského kraje

Sih Ci Fan

Sih Ci Fan
Tchaj-wan
Bez názvu
kuličkové pero, 70 x 100 cm, 2013
Cena primátora města Plzně

Jan Tichý

Jan Tichý
Česká republika
Architektura III.
tuš, 90,5 x 61 cm, 2014
Cena IAA – Europe

Luboš Vetengl

Luboš Vetengl
Houpačka
uhel, 70 x 100 cm, 2013
Cena českých center

Kate Seržáne

Kate Seržáne
Lotyšsko
Savézie I
Sépie, 70 x 100 cm, 2014
Cena BBK – Bundesverband

Blažej Baláž

Blažej Baláž
Slovensko
Politická
olejokresba, 100 x 70 cm, 2014
Cena Unie výtvarných umělců ČR

Nicolas Poignon

Nicolas Poignon
Německo
Oblaka a měsíc
uhel, 60 x 90 cm, 2014
Cena Magyar Grafikusmüvészek Szövetsége

Violetta Kulikowska - Parkasiewicz

Violetta Kulikowska – Parkasiewicz
Polsko
Byla jsem tady
tužka, 70 x 100 cm, 2014
Cena Slovenské výtvarné únie

Katarzyna Wiesiolek

Katarzyna Wiesiolek
Polsko
Imanence II
uhel, 32 x 35 cm, 2014
Cena studentů Ústavu umění a designu ZČU

SHORT LIST

 • PÁL CSABA Maďarsko
 • PAWEL FRACKIEWICZ Polsko
 • EMIL FULKA Slovensko
 • GRAZYNA GAWEDA Polsko
 • LUKASZ GIERLAK Polsko
 • LILIÁN BEÁTA HAUSER Maďarsko
 • MILOŠ HAUSNER Česká republika
 • SUSANNE HIEBLE Německo
 • ROST HILLA Německo
 • SUN JU KIM Německo
 • HAYDEE LANDING Portoriko
 • EL SA LINDNER Německo
 • MAREK MACIAG Polsko
 • MÁRIA MATRKOVÁ Slovensko
 • DAVID MAZANEC Česká republika
 • GÁBOR GYÖRGY NAGY Maďarsko
 • EMILIA PITUCHA Polsko
 • HEINER-MATTHIAS PRIESNITZ Německo
 • PAMELA RADINO Itálie
 • TEREZA REICHOVÁ Česká republika
 • PAWEL WARCHOL Polsko
 • TOSHIO YOSHIZUMI Japonsko
 • NIKOLAY ZAIKOV Rusko

 

Pořádáno pod záštitou ministra kultury České republiky
Mgr. Daniela Hermana
a
České komise pro UNESCO.

 

Zakladatelé zájmového sdružení právnických osob Bienále kresby Plzeň

 • Město Plzeň
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Mezinárodní asociace umění – Evropa
 • Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti

Bienále se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky

Partneři:

 • Ministerstvo kultury České republiky
 • Plzeňský kraj
 • Plzeň 2015, o. p. s.
 • Nadace 700 let města Plzně
 • Galerie města Plzně
 • Galerie Paletka
 • Městský obvod Plzeň 2
 • Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, ZČU
 • Unie výtvarných umělců České republiky
 • Magyar Grafikusmüvészek Szövetsége
 • Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK)
 • Slovenská výtvarná únia
 • Nadace Johna Davida Mooneyho
 • Typos, tiskařské závody, s. r. o.

Mediální partneři:

 • Ateliér
 • Český rozhlas Plzeň
 • Žurnál

Čestné předsednictvo

 • Václav Šlajs
  hejtman Plzeňského kraje
 • Mgr. Martin Baxa
  primátor města Plzně
 • Mgr. Jaroslav Šobr
  člen Rady pro oblast kultury, památkové péče a neziskových organizací Plzeňského kraje
 • Bc. Eva Herinková
  náměstkyně primátora města Plzně
 • Ing. Lumír Aschenbrennerstarosta Městského obvodu Plzeň 2
 • Mons. František Radkovský
  biskup plzeňský
 • doc. ak. mal. Josef Mištera
  děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
 • Mgr. Vilma Anýžová
  generální ředitelka Českých center
 • Ing. Miloslav Raboch, CSc.
  výkonný ředitel Nadace 700 let města Plzně
 • Werner Schaub
  předseda Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK)
 • ak. mal. Pavol Král’
  prezident Mezinárodní asociace umění – Evropa a předseda Slovenské výtvarné únie
 • András Butak
  prezident Magyar Grafikusmüvészek Szövetsége
 • Václav Kubát
  předseda Rady Unie výtvarných umělců ČR

9. MEZINÁRODNÍ BIENÁLE KRESBY PLZEŇ 2014
obeslalo 461 autorů, kteří zaslali 1669 kreseb.
Byli to výtvarníci z České republiky a dále z těchto zemí:
Argentina, Austrálie, Bělorusko, Čína, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Indie, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Jižní Korea,Kanada, Kosovo, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portoriko,Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Spojené státy americké,Srbsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko, Ukrajina a Velká Británie.
Zasedání mezinárodní poroty zahájila dne 1. července 2014 dopoledne prezidentka Bienále PhDr. Jana Potužáková.
Předsedou poroty byl zvolen ak. mal. Pavol Král’, prezident IAA – EUROPE, předseda Slovenské výtvarné unie.
Porota pracovala ve dnech 1. – 4. července 2014
a udělila GRAND PRIX 9. Mezinárodního bienále kresby Plzeň 2014.
Porota také ocenila 23 autorů Short listem – certifikátem nejvyšší kvality.
Další ceny udělili: hejtman Plzeňského kraje, primátor města Plzně,
The International Association of Art – Europe IAA/AIAP, Unie výtvarných umělců České republiky,
BBK – Bundesverband, Magyar Grafikusmüvészek Szövetsége, Slovenská výtvarná únia,
studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni a Česká centra.

Pro expozici bylo vybráno 153 kreseb od 129 autorů ze 32 zemí.

 

Výtvarná rada

 • Mgr. Dana Doricová
  historička umění – Slovenská republika
 • PhDr. Eva Neumannová
  historička umění
 • doc. ak. mal. Josef Mištera
  Západočeská univerzita v Plzni, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara
 • ak. mal. Vladivoj Kotyza
  Západočeská univerzita v Plzni

Revizní komise

 • JUDr. Radka Konečná
  Advokátní kancelář Konečná – Zacha
  předsedkyně
 • Mgr. Zdeňka Klímová
  právnička

Mezinárodní porota

 • ak. mal. Pavol Král’
  předseda poroty, prezident IAA – EUROPE, předseda Slovenské výtvarné unie, Slovensko
 • Mgr. Dana Doricová
  historička umění, kurátorka Bienále, Slovensko
 • doc. ak. mal. Jiří Kornatovský
  profesor malby, speciální malby a grafiky, kresby na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara, Plzeň
 • Prof. Francisco Laranjo
  děkan Akademie výtvarných umění, Univerzita Porto, Portugalsko
 • DLA. István Madácsy
  profesor Akademie výtvarných umění Budapešť, Maďarsko
 • Werner Schaub
  přeseda partnerského spolku BBK a IGBK, Německo
 • prof. Jacek Szewczyk
  děkan Fakulty grafiky a mediálního umění Akademie výtvarných umění a designu Eugenia Gepperta Wroclaw, Polsko

 

Vážení návštěvníci Bienále kresby 2014,
těší mě, že metropole západních Čech je opět po dvou letech místem, kde se prostřednictvím svých kreseb setkají tvůrci z celého světa. Rád bych poděkoval organizátorům, kteří se podílejí na přípravě této prestižní soutěže a díky nimž je o Plzni a Plzeňském kraji slyšet také na poli kulturním a uměleckém. Ne menší dík patří odborné mezinárodní porotě za její nelehký úkol vybrat mezi stovkami přihlášených prací ty nejlepší, které si odnesou prestižní ocenění. Jsem rád, že Plzeňský kraj je již několik let spojen s touto soutěží světové úrovně, a věřím, že pro milovníky výtvarného umění bude i letošní Mezinárodní bienále kresby velkým zážitkem.

Václav Šlajs
hejtman Plzeňského kraje

 

Jak ten čas letí… rychle uběhly dva roky a je tu opět Mezinárodní Bienále kresby, tentokráte již 9. ročník. Tento významný festival se bude konat v pomyslném „předvečeru“ projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, tedy v opravdu významný čas. Každé dva roky jsou z celého světa do Plzně posílány stovky kreseb, z nichž jsou následně odbornou porotou vybrány ty nejkvalitnější a které jsou vystaveny široké veřejnosti. Naše město se po dobu trvání Bienále stává centrem světové kresby a poskytuje tak mimořádný vhled do její úrovně, jejího směřování. Je to i mimořádná příležitost nahlédnout, jak umělci ve světě vnímají život okolo sebe, jak na něj reagují, co je zajímá. Máme možnost zhlédnout kresby realistické, abstraktní či geometrické, dynamické, hravé, lyrické, uklidňující, anebo naopak provokující, tázající se. Je to skutečný festival nejroztodivnějších tvarů, čar, myšlenek, fantazie, je to festival kresby.
Vítejte v tomto podivuhodném světě!

Mgr. Martin Baxa
primátor města Plzně

 

Bienále nejsou jen jednobarevné kresby, je to především ukázka různobarevnosti Plzně
– Evropského hlavního města kultury 2015
Mezinárodní přehlídka Bienále kresby Plzeň je výtvarná soutěž s mnohaletou tradicí, která každý sudý rok oceňuje ty nejkrásnější jednobarevné kresby. Výherní kresby jsou vybírány porotou složenou z mezinárodních odborníků na kresbu, což zaručuje vysokou kvalitu soutěže. Plzeň je nejen vyhlášenou metropolí piva a fotbalu, ale také městem s vášní pro kulturu, a proto se ráda o své skvosty dělí prostřednictvím putovních výstav i s ostatními Evropany – koneckonců i tato vášeň dělá z Plzně Evropské hlavní město kultury 2015. Titulu Evropské hlavní město kultury vděčíme za realizaci mnoha kulturních projektů, které by dříve zůstaly pouze krásnou myšlenkou. Plzeň se postupně mění v město s mnoha kulturními zákoutími a evropským věhlasem. K tomu napomohla nejen výstavba nového divadla s nejmodernější divadelní technologií v ČR, ale právě také pořádání mezinárodních kulturních akcí na špičkové úrovni. Díky jedinečnosti roku 2015 proběhne za vydatné finanční podpory Plzně 2015 mimořádný ročník Bienále netradičně v lichém roce, konkrétně od 15. 10. do 29. 11. 2015 v Galerii města Plzně, v Západočeském muzeu v Plzni a v Galerii Ladislava Sutnara. Tento unikátní ročník nabídne návštěvníkům retrospektivní výstavu oceněných výtvarníků, kterých bude v roce 2015 již na 60 a představí kresby z celého světa. Plzeň při Bienále 2014 oceňuje nejlepší jednobarevné kresby, ale zůstává městem mnoha barev, kde se snoubí technologie s uměním a moderní žánry s tradicemi. Právě tato plzeňská různorodost je důvodem, proč je Plzeň právoplatným držitelem titulu Evropské hlavní město kultury pro rok 2015. Vychutnejte si přehlídku krásných jednobarevných kreseb, které se sešly v krásné, různobarevné a vášnivé Plzni.

Jiří Suchánek,
ředitel Plzeň 2015, o. p. s.

 

První část letošního již 9. ročníku Mezinárodního bienále kresby Plzeň 2014 uzavřelo červencové zasedání poroty. Práce jejích členů ze 6 států Evropy nebyla vůbec jednoduchá, neboť v tomto ročníku bylo doručeno nejvíce soutěžních děl ze všech předchozích let. Vyhodnotit více než 1700 prací je opravdu náročné. Princip výběru cen i výstavní kolekce byl však naprosto demokratický, v případě potřeby se uplatnila konstruktivní diskuse, hlasování, ba i návraty k již zhlédnutému, to pro potřebu srovnání. A nastal- li takový okamžik, pak celá porota byla naprosto okouzlena perfektní organizační prací celého technického bienálového kolektivu. I když se o zákulisí takové práce obyčejně málo hovoří, důležité jsou ceny, short listy, výstavní soubor, je moc dobré se o ní zmínit. V takovém množství prací, vytvořených různými technikami, tedy např. od efektní kresby ohněm po tradiční práce obyčejnou tužkou atp., se skrývají až nečekaná úskalí. Třeba taková kresba nefixovaným uhlem se může stát nebezpečnou pro další díla, není-li manipulátor opatrný. Čistota ostatních prací i porotců je takovým jedním dílem ohrožena. Techničtí pracovníci musí myslet na vše, třeba i na vlhčené ubrousky. Ty ostatně sloužily i pro osvěžení unavené poroty, neboť byly opravdu horké dny letošního léta. A tak mladí pomocníci Blanka, Lenka, Marek v čele s Michalem Darebným a Alenou Lumerdingovou práce předkládali, skládali dle porotního výběru, nesměli zapomenout na písemnou evidenci, záznamy, protokoly. Však jim na závěr porotci, znalí velkých mezinárodních výtvarných soutěží a přehlídek, s úctou poděkovali. Také předseda, slovenský umělec a představitel mezinárodních organizací výtvarných umělců ak. mal. Pavol Kráľ, tuto práci ocenil, včetně činnosti výkonné ředitelky Gabriely Darebné. A když už odkrýváme cípek bienálového zázemí, je třeba připomenout, že se vše letos poprvé odehrávalo na nové adrese, v budově Západočeské univerzity v plzeňské Tylově ulici. Porotcům se zde líbilo, cestou si všimli okolí centra Avalon i revitalizace této části města. Jen rozkopaná Plzeň vedla ke konstatování, že v létě je to všude stejné, ale tempo takové roboty bývá různé. Byla to tedy letos moc hezká práce. Přátelské ovzduší, zaujetí pro věc a hlavně kvalita předložených prací, to byly bonusy první části Bienále. A vše při setkání navíc motivováno rokem příštím, kdy se Plzeň stane Evropským hlavním městem kultury. I Bienále kresby připravuje pro tento rok významné počiny, takže se všichni máme na co těšit.

Prezidentka Bienále kresby Plzeň

 

.. bravúrna expresívna kresba… výrazné gesto… ale i kresba disciplinovaná, racionálna, úsporná, skratkovitá až minimalistická… kresba klasickými technikami – ceruzou, uhlom či tušom, ale i nové techniky – kresba ohňom, skalpelom, olejom… poetické dotvorenie a fantázia, alebo naopak vecné konštatovanie… realizmus či superrealizmus v kontraste s abstrakciou… konceptuálny, civilistický i ilustratívny prístup… konštruktívne a geometrické tendencie… rytmus… napätie medzi plochou a linkou… hĺbavé filozofické zamyslenie, kladenie otázok, alebo naopak dôraz na formu či dekoratívnosť… detsky čistý pohľad na svet a úsmevný nadhľad, ale i smútok, varovanie, naliehavý výkrik, tragédia… príbeh… záznam, stručné poznámky z denníka či monumentálne zovšeobecnenie… nežné posolstvo večnej témy – matky s dieťaťom, ale i znepokojujúci anonymný účastník protestov na Majdane… Človek… Myšlienka… Sen… ale i príroda, industriálna krajina, mesto či zátišie … bezbrehá hravosť i prísna disciplína…sebavedomé a technicky brilantné ovládnutie veľkého formátu, ale i skromné, zdanlivo nenáročné kresliarske poznámky (keď „dva“ je málo, ale „tri“ už priveľa)… irónia a pochybnosti…podtext, slová medzi riadkami… dvojzmyselnosť…krása v súlade (či kontraste) s výrazom… hľadanie zmyslu v spontánne prežívanom okamihu, alebo naopak pokus definovať absolútnu pravdu a dokonalosť… hlučná, až ohlušujúca čierna na samej hranici výrazových možností materiálu, ale aj distingvovaný šepot jemnej, zľahka načrtnutej svetlošedej… .. závan spomienky na niekoľko dní, intenzívne prežitých s 1 667 kresbami, ktoré sa znovu a znovu odvíjali pred očami poroty. Poroty, ktorá mala možnosť vidieť všetky práce v celej šírke tak, ako ich už nikto nikdy neuvidí. Poroty, ktorá mohla spoznať rekordný počet 461 autorov zo 44 krajín a nazrieť do ich sveta prostredníctvom kresby, ktorá patrí k najintímnejším formám vyjadrovania sa výtvarníkov. Poroty, zloženej so zástupcov 6 krajín, ktorá mala neľahkú úlohu zhodnotiť kresby a nakoniec vo vzájomnej polemike obhájiť spoločné stanoviská a vybrať na výstavu nepatrný zlomok zo zaslaných prác – len 153 kresieb (čo znamenalo vyradiť z priestorových dôvodov – neraz s ťažkým srdcom – aj množstvo kresieb, ktoré by si účasť na výstave zaslúžili…) a rozhodnúť o udelení cien. V pamäti zostáva (okrem nespornej únavy po vyčerpávajúcom týždni) aj zážitok z konštruktívnej a harmonickej spolupráce členov poroty, z výbornych podmienok pre prácu (ako v Plzni nakoniec vždy, vďaka tímu nadšených a profesionálne zdatných organizátorov Bienále), zo stretnutia s priateľmi. Výstava čaká na svojich návštevníkov. Veríme, že aj v ich spomienkach zostane obohacujúci zážitok a radosť zo stretnutia s kresbami.

ak. mal. Pavol Kráľ
předseda poroty, prezident IAA – EUROPE, předseda Slovenské výtvarné unie, Slovensko

Podmínky 2014:

Zakladatelé sdružení:

 • Město Plzeň
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • The International Association of Art – Europe; IAA
 • Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti

Vybraná díla budou vystavena v těchto galeriích:

 • Galerie města Plzně, Dominikánská 2
 • Galerie Jiřího Trnky, nám. Republiky 40

Termín výstavy: 8. října – 16. listopadu 2014

Podmínky účasti:
1) Jednobarevné kresby
2) Maximální formát kresby 100 x 70 cm – formát podložky
3) Přijímáme max. 5 kreseb vytvořených po roce 2010
4) Zaplacení vstupního poplatku 500,- Kč pro české umělce
5) Termín uzávěrky přihlášek je 31. 5. 2014.
Každá kresba bude posuzována samostatně.
Přijímají se i sestavy kreseb, které dohromady skládají max. formát 100 x 70 cm.

Přihlášky do soutěže:
Čitelně vyplněné přihlášky zasílejte v balíku společně s kresbami a dokladem o zaplacení na adresu:
Bienále kresby Plzeň, Tylova 2929/59, 301 00 Plzeň
Přihlášky budou k dispozici v kanceláři Bienále kresby Plzeň a na internetu: www.bienale-plzen.cz

Platba:
Součástí přihlášky je zaplacení nevratného vstupního poplatku na náklady účastníka
ve výši 500,- Kč (pro české umělce) na číslo účtu:
Bienále kresby Plzeň
Banka ČSOB, a.s.,
číslo účtu: 888 666 111/0300
Platby ze zahraničí: IBAN CZ 41 0300 0000 0008 8866 6111
SWIFT: CEKOCZPP
variabilní symbol: datum narození účastníka
Poplatek lze zaplatit také složenkou na výše uvedený účet nebo osobně v kanceláři Bienále kresby Plzeň
po dohodě na telefonu: +420 777 301 800

Zaslání děl:
Výhradně na náklady autora. Zorganizuje-li zahraniční partner společné předání kreseb,
je možné jednat o individuálních smluvních podmínkách.
Díla je třeba opatřit popiskou vyplněnou shodně s přihláškou. Přijímají se pouze díla nerámovaná,
bez paspart a nepodlepená. Každý autor odpovídá za bezpečné zabalení kreseb v pevném obalu,
ve kterém budou také vrácené zpět.
Díla s přihláškou a kopií dokladu o zaplacení poplatku
musí být pořadateli odeslána do 31. května 2014 (rozhodující je datum poštovního razítka).
Zásilka zatížená jakýmikoliv poštovními poplatky nebude přijata.
Předání kreseb v kanceláři Bienále po předchozí domluvě na telefonu: +420 777 301 800.
Ze soutěže budou vyřazena díla autorů, kteří v dané lhůtě nezaplatili vstupní poplatek.

Propagace výstavy a katalog:
a) Přihláška k účasti na výstavě opravňuje pořadatele bezplatně použít reprodukce či videozáznam
zaslaných kreseb pro katalog, k propagaci výstavy a k propagaci Bienále kresby Plzeň
jako součást programu Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015.
b) Autoři vyznamenaných prací předem souhlasí s tím, že práce budou případně zařazeny do souboru,
který bude vystaven v některých evropských zemích a budou jim vráceny až po ukončení těchto expozic.
c) Pořadatel vydá katalog s reprodukcemi vystavených děl. Každý autor, jehož práce budou vystaveny,
má právo na zařazení do katalogu s reprodukcí jednoho díla a základními osobními údaji.
Zároveň obdrží jeden výtisk katalogu zdarma.
Vrácení děl:
Díla budou vrácena autorům na náklady pořadatele.
Výběr exponátů:
Zaslaná díla bude mezinárodní porota vybírat především z hledisek uměleckých,
ale i prostorových a na základě splnění podmínek účasti.

Ceny:
Díla, vystavená na 9. Mezinárodním bienále kresby Plzeň 2014,
posoudí mezinárodní odborná porota, která rozhodne o udělení Grand Prix.
Kromě toho budou uděleny tyto ceny:

 • Cena hejtmana Plzeňského kraje
 • Cena primátora města Plzně
 • Cena IAA – Europe
 • Cena Českých center
 • Cena Unie výtvarných umělců ČR
 • Cena BBK – Bundesverband
 • Cena Magyar Grafikusmüvészek Szövetsége
 • Cena Slovenské výtvarné únie
 • Cena studentů Fakulty umění a designu ZČU

Mezinárodní porota má dále právo udělit zvláštní cenu a short list /ocenění nejvyšší kvality/.
Ceny budou vyhlášeny a předány vítězným autorům na zahájení výstavy
9. Mezinárodního bienále kresby Plzeň 2014 dne 8. 10. 2014.

Porota 2014

Zasedání odborné poroty – 30. 6. – 4. 7. 2014

Členové :

Werner Schaub – přeseda partnerského spolku BBK a IGBK, Německo

Prof. Jacek Szewczyk – rektor Akademie výtvarných umění a designu Eugenia Gepperta Wroclaw, Polsko

Ak.mal. Pavol Král – prezident IAA – EUROPE, předseda Slovenské výtvarné únie, Slovesko

Mgr. Dana Doricová – historik umění, externí pedagog Ústavu celoživotního vzdělávání Žilinské univerzity, Slovensko

DLA. István Madácsy – profesor Akademie výtvarných umění Budapešť, Maďarsko

Prof. Francisco Laranjo – děkan Akademie výtvarných umění, Univerzita Porto, Portugalsko

Doc. Ak. Mal. Jiří Kornatovský – profesor malby, speciální malby a grafiky, kresby na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara, Plzeň

 

Doprovodný program 2014

7. 10. – 31. 10. 2014
Galerie Evropského Domu, nám. Republiky 12, PlzeňMARTIN ZÁLEŠÁK – KRESBYGRAND PRIX Bienále 2012
Partneři: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
8. 10. – 15. 11. 2014
Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11, Plzeň
KRESLÍM
Partneři: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
1. 10. – 27. 10. 2014
Venkovní expozice, Smetanovy sady před SVKPK, Plzeň
SLOVENSKÁ KRESBA / SLOVAK DRAWING
Partneři: Česko – Slovenské dny Plzeň 2014, Slovenská výtvarná únia
9. 10. – 14. 11. 2014
Výstavní prostor budovy
Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, ZČU, Univerzitní 28, Plzeň
FIGURAMA 2014
Partneři: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, FIGURAMA, o.p.s.
8. 10. – 16. 11. 2014
Galerie města Plzně, podzemí
FIGURA
Sochařský ateliér Jiřího Beránka, FUD, ZČU
Partneři: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
13. 11. 2014 – 15. 1. 2015
Galerie Paletka, Husova 2, Plzeň
MLADÁ KRESBA
8. 10. – 16. 11. 2014
Městský obvod Plzeň 2 – Slovany, Koterovská tř. 83, PlzeňPartneři: 1. čs. galerie dětského výtvarného projevu v Plzni, Městský obvod Plzeň 2 – Slovany, ZUŠ – Jagelonská, Plzeň

Ke stažení 2014

inv_zalesak_kresby
Pozvánka na výstavu

inv_zalesak_kresby
MARTIN ZÁLEŠÁK – Kresby

inv_kreslim
Kreslím

inv_slovenska_kresba
Slovenská kresba

inv_figurama14
FIGURAMA 2014

inv_figura14
FIGURA

inv_mlada_kresba
Mladá kresba

Copyright © 2012 | Bienále Plzeň