Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2015

Archiv Bienále 2012

Pořádáno pod záštitou

České komise pro UNESCO a Mezinárodní asociace výtvarného umění – Evropa

Pořadatel
Zájmové sdružení právnických osob Bienále kresby Plzeň
Bienále se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky

Partneři:

 • Ministerstvo kultury České republiky
 • Plzeňský kraj
 • Plzeň 2015, o.p.s.
 • Nadace 700 let města Plzně
 • Západočeské muzeum v Plzni
 • Městský obvod Plzeň 2
 • Unie výtvarných umělců České republiky
 • Magyar Grafikusmüvészek Szövetsége
 • Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK), Germany
 • Slovenská výtvarná únia
 • Nadace John David Mooney
 • Typos, tiskařské závody a.s.

Mediální partneři

 • Český rozhlas 3 – Vltava
 • Ateliér
 • Český rozhlas Plzeň
 • Lidové noviny
 • Žurnál

Čestné předsednictvo

Milan Chovanec
Hejtman Plzeňského kraje
Mgr. Martin Baxa
Primátor města Plzně
Václav Koubík
Radní pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a marketingu Plzeňského kraje
Bc. Eva Herinková
Náměstkyně primátora města Plzně
Ing. Lumír Aschenbrenner
Starosta Městského obvodu Plzeň 2
Mons. František Radkovský
Biskup plzeňský
Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
Rektorka Západočeské univerzity v Plzni
Ing. Miloslav Raboch, CSc.
Výkonný ředitel Nadace 700 let města Plzně
Werner Schaub
Předseda Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK)
Ak.mal Pavol Král
Prezident Mezinárodní asociace umění–Evropa a předseda Slovenské výtvarné únie
András Butak
Prezident Magyar Grafikusmüvészek Szövetsége President of the Association of Hungarian Graphic Artists
Václav Kubát
Předseda Rady Unie výtvarných umělců ČR Chairman of the Union of Visual Artists of the Czech Republic

Výtvarná rada / Art Committee

Mgr. Dana Doricová
Historička umění – Slovenská republika
PhDr. Eva Neumannová
Historička umění
Doc.Akad.mal. Josef Mištera
Západočeská univerzita v Plzni, ředitel Ústavu umění a designu The University of West Bohemia in Pilsen
Akad.mal. Vladivoj Kotyza
Západočeská univerzita v Plzni

Revizní komise

JUDr. Radka Konečná

Advokátní kancelář Konečná–Zacha, předsedkyně
Ing. Jindřich Aulický
Ekonomický konzultant
Mgr.Zdeňka Klímová
Právnička

Vedení Bienále kresby Plzeň

PhDr. Jana Potužáková
Prezidentka Bienále kresby Plzeň
Mgr. Gabriela Darebná
Výkonná ředitelka Bienále kresby Plzeň

 

Ocenění autoři


Martin Zálešák

Česká republika
Noc a den
97 x 68,5 cm
tuš, 2012

Grand Prix

Martin Zálešák
Česká republika

Před bouří
97,5 x 68,5 cm
tuš, 2012

Grand Prix

Martin Zálešák
Česká republika

Pšenice
98 x 68 cm
uhel, 2012

Grand Prix

Tereza Reichová
Česká republika

Portrét
100 x 70 cm
mikrotužka, 2010

Cena primátora města Plzně

Péter Balázs Kovács
Maďarsko

Mlýn III.
56,5 x 76 cm
uhel, 2012

Cena hejtmana Plzeňského kraje

Andrej Pavlič
Slovinsko

Genealogy I.
62 x 46 cm
pero, 2007

Cena IAA – Europe

Slawomir Grabowy
Polsko

Dopis pro D 33
70 x 100 cm
vlastní technika, 2012

Cena BBK – Bundesverband

Veronika Rónaiová
Slovensko

Druhý variant pre projekt nenápadné médium
70 x 100 cm
tuš, 2012

Cena Magyar Grafikusmüvészek Szövetsége

Peter Boué
Německo

Clearig #1
67 x 84 cm
živičné uhlí, lak na flauši, 2011

Cena Slovenské výtvarné únie

Gábor György Nagy
Maďarsko

Prolomení bodu I.
60 x 80 cm
uhel, 2012

Cena Unie výtvarných umělců ČR

Libor Juřena
Česká republika

Ikona II.
70 x 100 cm
grafitový prášek, 2012

Cena studentů Ústavu umění a designu ZČU

Toshio Yoshizumi
Japonsko

Zesoh Samšara
62,5 x 97,5 cm
japonská tuš, 2011

Zvláštní cena mezinárodní poroty

Seznam autorů, kterým byl udělen čestný certifikát nejvyšší kvality – Short List

 • Rikka Ayasaki / Francie
 • Alicia Bach / Polsko
 • Črtomir Frelih / Slovinsko
 • Agata Gertchen / Polsko
 • Jaroslaw Grulkowski / Polsko
 • Pekka Hannula / Finsko
 • Eugéniusz Józefowski / Polsko
 • Krisztina Kókay / Maďarsko
 • Zuzana Malénková / Česká republika
 • Bartosz Naprawa / Polsko
 • Natarajaa / Německo
 • Vít Ondráček / Česká republika
 • Felicity Papp / Německo
 • Emma Robertson / Austrálie
 • Kate Seržáne / Litevsko
 • Dariusz Slota / Polsko
 • Magdalena Szczesniak / Polsko
 • Helena Vendová / Česká republika
 • Pawel Warchol / Polsko
 • Katarzyna Wiesiolek / Polsko

 

Mezinárodní porota / International Jury

Werner Schaub
předseda poroty, přeseda partnerského spolku BBK a IGBK, D
Prof. Jacek Szewczyk
Rektor Akademie výtvarných umění a designu Eugenia Gepperta Wroclaw, PL
Prof.Dr. Nazan Erkmen
Děkanka Fakulty výtvarných umění Universita Dogus, Istanbul, TR
Richard Frederick Drury MA
zástupce ředitele Ústav umění a designu, ZČU, CZ
Ak.mal. Pavol Král
prezident IAA – EUROPE, předseda Slovenské výtvarné únie, SK
Mgr. Dana Doricová
historik umění, externí pedagog Ústavu celoživotního vzdělávání Žilinské univerzity, SK
DLA. István Madácsy
Profesor Akademie výtvarných umění Budapest, H

 

VIII. MEZINÁRODNÍ BIENÁLE KRESBY PLZEŇ 2012

obeslalo 437 autorů, kteří zaslali 1603 kreseb.

Byli to výtvarníci z České republiky a dále z těchto zemí: Argentina, Austrálie, Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Indie, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Kosovo, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené státy americké, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Turecko, Ukrajina a Velká Británie.

Zasedání mezinárodní poroty zahájila dne 9. července 2012 dopoledne prezidentka Bienále PhDr. Jana Potužáková. Předsedou poroty byl zvolen Werner Schaub, předseda partnerského spolku BBK a IGBK z Německa. Porota pracovala ve dnech 9.-13. července 2012. Udělila GRAND PRIX VIII. mezinárodního bienále kresby Plzeň 2012 a Zvláštní cenu mezinárodní poroty. Porota také ocenila 20 autorů Short listem – certifikátem nejvyšší kvality.

Další ceny udělili:
Hejtman Plzeňského kraje
Primátor města Plzně
The International Association of Art – Europe IAA/AIAP
Unie výtvarných umělců České republiky
BBK- Bundesverband
Magyar Grafikusmüvészek Szövetsége
Slovenská výtvarná únia
studenti Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni

Pro expozici bylo vybráno 138 kreseb od 112 autorů ze 30 zemí.

Skleněnou plastiku pro držitele Grand Prix vytvořil Ak. soch. Bohumil Eliáš, Cenu hejtmana Plzeňského kraje, Cenu primátora města Plzně a zvláštní cenu vytvořil Ak. mal. Ludvík Kovář.

Pořadatelé vyslovují poděkování těm, kteří se zasloužili o realizaci letošního Bienále

Komisařka výstavy
Mgr. Dana Doricová
Grafický návrh loga, pozvánky, katalogu, plakátu, letáku
Miloš Hausner
Fotograf
Eduard Vavruška
Ekonomický poradce
Renáta Oplová
Překlady
Mgr. Alice Tihelková
Produkce
Alena Lumerdingová
Michal Darebný

 

Vážení návštěvníci Bienále kresby 2012,

po dvou letech se v Plzni opět uskuteční významné výtvarné setkání – VIII. ročník Mezinárodního bienále kresby Plzeň 2012. Jménem svým i jménem vedení Plzeňského kraje přeji všem návštěvníkům spoustu pozitivních emocí při prohlížení vystavených děl. Jsem rád, že jste si v současné hektické době udělali čas na zhlédnutí přehlídky prací našich i zahraničních výtvarných umělců.Mezinárodní bienále kresby Plzeň je považováno za celosvětově ojedinělou aktivitu, jež si za dobu svého trvání vydobyla výrazné postavení nejen v Plzni a České republice, ale i v Evropě. Jen do letošního ročníku byli přihlášeni výtvarníci z 38 zemí světa. Na nepříliš velkém prostoru tak lze vidět náhled umělců na svět kolem nás z mnoha úhlů pohledu a kresba je přesně tím uměním, které dovede tyto aspekty vyjádřit velmi výstižně. Velmi mě potěšil zájem umělců, který je letos vyšší než v předchozím ročníku, proto přeji všem vystavovaným dílům mnoho obdivovatelů a umělcům mnoho úspěchů v další tvorbě.
Poděkování patří organizátorům Bienále kresby za jejich invenci, neutuchající entuziasmus i za vytrvání při pravidelném organizování této originální výstavy.

Milan Chovanec
hejtman Plzeňského kraje

 

Po dvou letech bude opět v Plzni možné zhlédnout nejlepší kresby z celého světa. Ano, takové pocty se našemu městu již od r. 1996 každé dva roky dostává. Řeknete si možná, co je na kresbě tak zvláštního, a přece, kolik invence, fantazie a představ je možné „obyčejnou“ kresbou „vtělit“ na papír, čtvrtku, karton. Kresba je jedním ze základních vyjadřovacích prostředků člověka, jako je řeč či písmo. Kresbou se člověk vlastně vyjadřoval dříve než písmem, jak o tom svědčí nádherné zobrazení života pravěkých lidí a zvířat na stěnách jeskyně ve španělské Altamiře. Skrze kresbu si člověk uvědomuje sám sebe, sděluje své pocity, snaží se postihnout svět kolem sebe. Tužka patří k jedněm z prvních nástrojů malého dítěte, které se jí chápe a jakkoliv neumělými čarami spontánně vypovídá o sobě, ukazuje nám svůj vnitřní svět, svou duši, něco, co je slovy takřka nepostižitelné. Ne nadarmo dokáží psychologové právě z dětské kresby rozpoznat mentální svět dítěte, jak se cítí v rodině, v prostředí, ve kterém vyrůstá. A jsou lidé, kteří se kresbou vyjadřují i ve svém dospělém věku, dokázali přetavit své dětské pokusy v umění, za kterým stojí talent, zkušenosti, práce. Kresba či obecně výtvarné umění má jednu výhodu, obdobně jako hudba či tanec – je mezinárodní, není třeba žádného překladu. A je dobře, že Bienále kresby je od svého samého počátku organizováno právě jako mezinárodní. Vybrané či vystavené kresby nám poskytují jedinečný vhled do jiných kultur, do odlišného chápání světa kolem sebe a tím nás přirozeně obohacují. Nu, a kromě toho jsou některé z nich jednoduše krásné. Bienále kresby tímto svým posláním určitě je a bude velmi významnou a nepřehlédnutelnou součástí projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Děkuji organizátorům za jejich neúnavnou práci při přípravách 8. ročníku, blahopřeji všem oceněným autorům, přeji jim příjemný pobyt v Plzni a návštěvníkům a divákům Bienále hluboké zážitky.Že bych si také něco nakreslil…?

Mgr. Martin Baxa
Primátor města Plzně

To, co před 16 lety začalo jako experiment, se stalo nedílnou součástí evropské umělecké scény – Mezinárodní bienále kresby Plzeň. V tomto roce porota obdržela více než 1600 kreseb z 38 zemí, což dokazuje, že Bienále přitahuje pozornost umělců z řady zemí světa. Pro porotu, která pracovala jako dobře sehraný tým, nebylo snadné z obrovského počtu přihlášených uměleckých děl vybrat pouze 120 pro závěrečnou výstavu. Porota postupovala s mimořádnou pečlivostí; každá jednotlivá kresba byla prostudována a podrobena diskusi. A díky vysoké kvalitě odevzdaných děl bylo pro porotu obzvlášť obtížné dospět ke konečnému rozhodnutí, která z děl vystavit. Výsledkem několikadenního procesu je vynikající výstava, která ukazuje, nakolik je tato tradiční technika stále svěží.

Werner Schaub
Předseda a mluvčí výboru Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) / Spolkové asociace výtvarných umělců, Německo

 

Titul Evropského hlavního města kultury je skvělá příležitost, kterou Plzeň dokáže využít.
Mezinárodní soutěžní přehlídka Bienále kresby je jeden z nejvýznamnějších výtvarných projektů zařazených do vítězné plzeňské přihlášky. Tato akce, vyhledávaná odbornou i laickou veřejností, je jedinečná svým zaměřením na jednobarevnou kresbu a také způsobem výběru kreseb do výstavy, jejichž kvalitu garantuje mezinárodní porota. Tím získává bienále evropský rozměr a přináší do Plzně ukázku nejlepších děl současné kresby. Titul Evropské hlavní město kultury nám i díky tomuto projektu náleží právem.
Díky projektu získá Plzeň nejen nové divadlo a zrekonstruovaný Světovar, ale především mezinárodní renomé a image moderního kulturního města. Město obohatí příliv turistů ze všech koutů Evropy, na kulturu narazíme v každé ulici.
Těším se na to, co zajímavého přinese letošní ročník Bienále kresby, a ještě více pak na retrospektivní výstavu plánovanou na rok 2015, kdy bude Plzeň středem pozornosti kulturní veřejnosti z celé Evropy. Cílem projektu Evropské hlavní město kultury je prezentovat bohatství, různorodost i příbuznost evropských kultur a přispět k jejich vzájemnému porozumění. Už od svého založení v roce 1985 je tak přehlídkou toho nejlepšího, co dokáže Evropa na kulturním poli nabídnout. Jsem si jist, že Bienále kresby k této různorodosti významně přispěje a představí plzeňské veřejnosti, ale i zahraničním turistům, kteří do Plzně v roce 2015 zavítají, to nejlepší z dvacetiletého trvání své úspěšné existence.

Tomáš Froyda,
ředitel projektu Plzeň 2015

 

Zeptáte – li se, v čem je letošní již osmý ročník Mezinárodního bienále kresby Plzeň jiný, lze odpovědět i tak, že jsme rádi, že zůstal svým způsobem stejný. To znamená, že je stále zaměřen na jednobarevnou kresbu, že předkládané práce jsou omezeny jen daným formátem, který vylučuje pouze velkoformátová díla a že, a to je důležité, už tato plzeňská přehlídka trvale zakotvila v kalendáři světových výtvarných soutěží.
A budete –li se naopak ptát na letošní specifika, pak je třeba s radostí sdělit, že v tomto ročníku byl předložen snad největší počet prací a že při červencovém zasedání poroty i středoevropské sluníčko rozžhaveně pálilo. Sedmičlenná mezinárodní porota se tedy při rozhodování zapotila hned dvakrát. Musela být velmi přísná, a skutečně byla. Podařilo se jí tak vybrat nejen krásnou hlavní cenu, ale také navrhnout další ocenění, short listy a výstavní kolekci. Tu velmi pečlivě vybranou, výtvarně vyrovnanou, dokládající skutečnou různorodost uměleckých názorů v současném mnohobarevném světě.
A budete- li se stále ještě ptát, tak se musíte dovědět, že právě tomuto našemu, tolik roztodivnému světu a postavení umělce a umění v něm, bylo věnováno mezinárodní sympozium, v němž zkušení umělci i teoretikové výtvarného umění sdělovali názory, postřehy, radosti i stesky v obecné i individuální rovině.
A raději už se dále neptejte. Projděte se po Plzni, prohlédněte si základní i doprovodné výstavy, nezapomeňte na novinku, tedy Open Air Gallery. Užívejte si město, které se v roce 2015 stane Evropským hlavním městem kultury a kdy také bienále kresby bude při tom. Avšak nezapomeňte přemýšlet o tom, že i v 21. století je pro člověka nutné, aby životem ruku v ruce kráčel s uměním. A to nejen výtvarným. Na otázky ráda odpovídala…
Jana Potužáková
Prezidentka Bienále kresby Plzeň

DOPROVODNÝ PROGRAM

6.9. – 1.11. 2012Jiří Kovařík 1932 – 1994
Galerie města Plzně o.p.s., Dominikánská 2, Plzeň

20. 9. – 13. 10. 2012

Margita Titlová Ylovsky: Senzuality v čase

Galerie Ladislava Sutnara, Jungmannova 2, Plzeň
Zahájení výstavy se koná 19. září 2012 v 18 hodin.

27.9. – 16.11.2012Dětská kresba
Galerie Paletka, Husova 2, Plzeň
partneři: Galerie Paletka,
Městský obvod Plzeň 2 – Slovany, ZUŠ, Jagellonská, Plzeň,
27.9. – 16.11. 2012
Městský obvod Plzeň 2 – Slovany, Koterovská tř. 83, Plzeň
Zahájení výstavy se koná 27. září 2012 v 17 hodin
Galerie Paletka, Husova 2, Plzeň.

2.10. – 26.10. 2012 Pawel Warchol – Kresby
Galerie Evropského domu, Náměstí Republiky 12, Plzeň
Zahájení výstavy se koná 2. října 2012 v 17 hodin.

3.10. – 24.10.2012Kresby umělců plzeňského regionu v Bienále 1996 – 2012
Open Air Gallery / Smetanovy sady před SVKPL, Plzeň
Zahájení výstavy se koná 3.října 2012 ve 14 hodin.

4.10. – 18.11.2012


FIGURAMA 2012

Avalon Bussines Centre, Poděbradova 1, 301 00 Plzeň
Ústav umění a designu, Západočeské
univerzity v Plzni a Figurama, o.s.
Zahájení výstavy se koná 4.října 2012 v 18 hodin.

3.10. – 2.11.2012Makar Róbert: Kresby pro nezaujaté oči
Český rozhlas Plzeň, nám. Míru, Plzeň
Ve spolupráci s festivalem Česko-Slovenské dny v Plzni a
Slovenskou výtvarnou úniou
Zahájení výstavy se koná 5.října 2012 v 17 hodin.

 

PODMÍNKY

Jednobarevné kresby do maximálního formátu 100 x 70 cm – formát podložky.
Počet výtvarných děl: max. 5 prací, vytvořených po roce 2007
Každá kresba bude posuzována samostatně. Nepřijímají se sestavy kreseb,
které skládají dohromady větší formát, než je 100 x 70 cm.

Přihlášky do soutěže

Přihlášky zasílejte společně s kresbami na adresu:

Bienále kresby Plzeň
Klatovská 51
301 00 Plzeň

Přihlášky budou k dispozici v těchto místech:

 • Kancelář Bienále kresby Plzeň, Klatovská 51, 301 00 Plzeň
 • Na internetu: www.bienale-plzen.cz

Součástí přihlášky je zaplacení nevratného vstupního poplatku na náklady účastníka ve výši 500,- Kč pro české umělce na číslo účtu:

Bienále kresby Plzeň
Banka ČSOB, a.s., číslo účtu: 888 666 111/0300
Platby za zahraničí: IBAN CZ 41 0300 0000 0008 8866 6111
SWIFT: CEKOCZPP
variabilní symbol: datum narození účastníka

Poplatek lze zaplatit osobně v kanceláři Bienále kresby Plzeň, Klatovská 51, 301 00 Plzeň nebo po dohodě na telefonu: +420 777 301 800.

Zaslání děl

Výhradně na náklady autora.

Zorganizuje-li zahraniční partner společné předání kreseb, je možné jednat o individuálních smluvních podmínkách.

Díla je třeba opatřit popiskou vyplněnou shodně s přihláškou.
Přijímají se pouze díla nerámovaná,bez paspart, nepodlepená, v pevném obalu, ve kterém budou také vrácena autorovi zpět.

Díla s přihláškou a kopií dokladu o zaplacení poplatku musí být pořadateli doručena do 31. května 2012 do 24 hodin (rozhodující je datum poštovního razítka) Lze předat osobně po předchozí domluvě na telefonu: +420 777 301 800.

Zásilka zatížená jakýmikoliv poštovními poplatky nebude přijata.

Ze soutěže budou dále vyřazena díla autorů, kteří v dané lhůtě nezaplatili vstupní poplatek.

Propagace výstavy a katalog

 • Přihláška k účasti na výstavě opravňuje pořadatele bezplatně použít reprodukce zaslaných děl,diapozitivů nebo videozáznamu kreseb pro katalog a propagaci výstavy.
 • ukončení těchto expozic.
 • údaji. Zároveň obdrží jeden výtisk katalogu zdarma.

Vrácení děl

Díla budou vrácena autorům na náklady pořadatele.

Výběr exponátů

Zaslaná díla

 

Přihlášky

Přihlášku k účasti je možné stáhnout ve formátu .pdf (Acrobat Reader) nebo .doc (Microsoft Word).

 • Přihláška k účasti ve formátu .doc (Microsoft Word) – Přihláška 2012.doc
 • Přihláška k účasti ve formátu .pdf (Acrobat Reader) – Přihláška 2012.pdf

Souhlasím s tím, že pořadatel VIII.mezinárodního bienále kresby Plzeň 2012 může použít bezplatně reprodukce mnou zaslaných kreseb, diapozitivů nebo videozáznamu děl pro katalog a propagaci výstavy.

Autoři vyznamenaných prací předem souhlasí s tím, že práce budou případně zařazeny do souboru, který bude vystaven v některých evropských zemích a budou jim vráceny až po ukončení těchto expozic.

Přihlášku zašlete na adresu:
Bienále kresby Plzeň
Klatovská 51
301 00 Plzeň

Nedílnou součástí přihlášky je doklad o zaplacení manipulačního poplatku ve výši 500 Kč, který je možno zaplatit na účet nebo složenkou na výše uvedenou adresu.

Údaje pro bankovní převod:
Bienále kresby Plzeň
Banka ČSOB, a.s., číslo účtu: 888 666 111/0300
Platby za zahraničí: IBAN CZ 41 0300 0000 0008 8866 6111
SWIFT: CEKOCZPP
variabilní symbol: datum narození účastníka

Přihlášky s dokladem o zaplacení poplatku a kresby je nutno zaslat do 31. května 2012.

Kontakt pro případné informace: +420 777 301 800, info@bienale-plzen.cz

 

KE STAŽENÍ


Pozvánky:

Jiří Kovařík 1932 – 1994

Dětská kresba

Pawel Warchol – Kresby

Kresby umělců plzeňského regionu v Bienále 1996 – 2012

Makar Róbert: Kresby pro nezaujaté oči

Copyright © 2012 | Bienále Plzeň