Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2015

Archiv Bienále 2010

7.10. – 14.11.2010

Bienále kresby Plzeň je unikátní projekt, který se jako jediný v Evropě zabývá jednobarevnou kresbou. V letošním roce tento projekt zaštítili:

 • Ministr kultury ČR MUDr. Jiří Besser
 • Česká komise pro UNESCO
 • The International Association of Art – Europe

Světová Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) vyhlásila rok 2010 jako Rok sbližování kultur a zařadila do plánu akcí také 10 projektů z České republiky. VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2010 je mezi těmito vybranými projekty, které naplňují ideu programu sbližování kultur vyhlášeného pro letošní rok.
Úlohou Mezinárodního roku sbližování kultur je propagace pozitivních příkladů a také originálních projektů dokládajících pozitiva kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu.

Mezinárodní bienále kresby Plzeň podporuje a je součástí
úspěšné kandidatury Plzně na EHMK 2015.

V průběhu předcházejících ročníků se z Bienále kresby stal jeden z nejvýznamnějších mezinárodních kulturních projektů v České republice, na němž se každý rok prezentuje stále více autorů ze všech kontinentů. Bienále kresby se setkává s velkým ohlasem české i zahraniční veřejnosti, k čemuž přispívají i putovní výstavy vyznamenaných prací v lichých ročnících /USA, Norsko, Itálie, Francie, Německo, Maďarsko atd/.

Letošní ročník obeslalo 388 autorů ze 40 zemí, kteří zaslali 1494 kreseb.
Vystaveno je 194 kreseb od 119 autorů z 26 zemí.

Jsou to výtvarníci z České republiky a dále z těchto zemí:
Austrálie, Estonsko, Finsko, Chorvatsko, Indonésie, Irsko, Itálie, Japonsko, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Spojené státy Americké, Velká Británie.

Porota zasedala ve složení:

 • Prof. Jacek Szewczyk, předseda poroty, Rektor Akademie výtvarných umění a designu Eugenia Gepperta Wroclaw, PL
 • Werner Schaub, předseda partnerského spolku IGBK, D
 • Prof. Ak.mal. Jitka Svobodová, Akademie výtvarných umění Praha, CZ
 • Prof. Nazan Erkmen, Děkanka Fakulty výtvarných umění Universita Marmara, Istanbul, TR
 • Akad.mal. Pavol Král, člen výkonné rady IAA – EUROPE, předseda SVÚ, SK
 • Mgr. Dana Doricová, historička umění,externí pedagog Ústavu celoživotního vzdělávání Žilinské univerzity, SK
 • DLA. István Madácsy, Profesor Akademie výtvarných umění Budapest, H

Předsedou poroty byl zvolen Prof. Jacek Szewczyk z Polska.

Porota pracovala ve dnech 7. – 9. července 2010.

Byly uděleny tyto ceny:

 • Grand Prix – Pawel Warchol, Polsko
 • Cena hejtmana Plzeňského kraje – Martin Šárovec, Česká republika
 • Cena primátora města Plzně – Lada Vlainić, Chorvatsko
 • Cena Unie výtvarných umělců České republiky – Roswitha Josefine Pape, Německo
 • Cena Maďarské asociace výtvarníků – Róbert Makar, Slovenská republika
 • Cena The International Association of Art – Europe – Katarzyna Tomaszewska, Polsko
 • Cena Slovenské výtvarné unie – László Zsankó, Maďarsko
 • Cena studentů Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni – Luboš Vetengl, Česká republika
 • Zvláštní cena mezinárodní poroty – Hilman Hendarsyah, Indonésie

Dále mezinárodní porota udělila short list (ocenění nejvyšší kvality) 9 autorům.

Short list /ocenění nejvyšší kvality/ byl udělen těmto autorům:

 • Dobroslava Broďáková – Urbanová
 • Slawomir Grabowy
 • Piotr Jakób
 • Jiří Jun
 • Libor Juřena
 • Dariusz Piekut
 • Valéria Sóváradi
 • Zdeněk Tománek
 • Jiří Voves

Výstavní kolekce byla sestavena mezinárodní porotou a kurátorka, slovenská historička umění Mgr.Dana Doricová, rozdělila práce do jednotlivých výstavních síní.

Expozice kreseb, vybraných pro Bienále kresby Plzeň, jsou v těchto výstavních síních:

 • Západočeské muzeum v Plzni
 • Galerie Jiřího Trnky, Plzeň
 • Univerzitní galerie v Plzni

V letošním roce se podmínky soutěže neměnily. Základním požadavkem účasti je předložení max. 5 kreseb, vytvořených po roce 2005, jednobarevných a do formátu 70×100 cm.

K výstavě byl vydán katalog, ve kterém jsou zastoupeni všichni autoři, kteří byli vybráni mezinárodní porotou pro účast v expozici.

Skleněnou plastiku pro držitele Grand Prix vytvořil Akad.soch. Bohumil Eliáš
Cenu hejtmana Plzeňského kraje a Cenu primátora města Plzně a Zvláštní cenu mezinárodní poroty
vytvořil Akad.mal. Ludvík Kovář.

Bohatý doprovodný program nabídl mezinárodní symposium a řadu tematických výstav, reflektujících kresbu:

2. září – 31. října 2010, Galerie města Plzně, Dominikánská 2, Plzeň
Stanislav Kolíbal: Kresby v ploše a prostoru
6. října v 14:00 se uskuteční v Galerii města Plzně komentovaná prohlídka doprovodné výstavy Stanislava Kolíbala – Kresby v ploše a prostoru provázet bude sám autor

16. září – 14. listopadu 2010, Galerie Paletka, Husova 2, Plzeň
Dětská kresba
Vernisáž dne 5.10. v 16.00

1. října – 30. listopadu 2010, Městský obvod Plzeň 2 – Slovany, Koterovská tř. 83, Plzeň
Dětská kresba

5. října – 29. října 2010, Galerie Evropský dům, Náměstí Republiky 12, Plzeň
Jiří Voves – Kresby
Vernisáž 5.10. v 17.30

6. října – 14. listopadu 2010, Galerie Nad schody, Univerzitní ulice 26, Plzeň
Ústav umění a designu, ZČU v Plzni
Kresby UUD

7. října – 14. listopadu 2010, Avalon Bussines Centre, Poděbradova 1, Plzeň
Ústav umění a designu, ZČU v Plzni
FIGURAMA 2010
vernisáž 7.10. v 18:00

7. října 2010, Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2, Plzeň
mezinárodní symposium: Plzeň – prostor (nejen) pro kresbu
Pořádáno ve spolurpáci s Ústavem umění a designu, ZČU v Plzni.

Copyright © 2012 | Bienále Plzeň